Hur väljs Europaparlamentets ledamöter? 

Val till Europaparlamentet  hålls vart femte år. Senaste valet hölls den 23–26 maj 2019.


Varje medlemsstat har ett fast antal ledamöter i Europaparlamentet: från sex stycken från Cypern, Estland, Luxemburg och Malta till 96 stycken för Tyskland, med totalt 751 ledamöter. I och med att 73 brittiska ledamöter avgår efter brexit har parlamentsledamöterna och rådet kommit överens om att minska Europaparlamentets storlek från 751 till 705 platser i samband med Storbritanniens EU-utträde. Denna minskning skulle lämna utrymme för eventuella framtida utvidgningar av unionen, medan resten av de platser som Storbritannien lämnar tomma omfördelas till länder som har varit något underrepresenterade.


I Europeiska unionens fördrag anges hur platserna i Europaparlamentet fördelas. Länder med större befolkning har fler platser än mindre länder, men de senare har fler platser än vad de rent proportionellt sett borde ha. Detta system är känt som principen om ”degressiv proportionalitet”.


Val till Europaparlamentet styrs i stora delar av nationella vallagar och traditioner, men det finns vissa gemensamma EU-regler, som fastställs i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet från 1976.