Vad är Europaparlamentet? 

Europaparlamentet delar sin befogenhet vad gäller EU:s budget och lagstiftning med Europeiska unionens råd (EU-ländernas regeringar), spelar en viktig roll i valet av Europeiska kommissionens ordförande och säkerställer att EU:s institutioner fungerar demokratiskt.


Europaparlamentets ledamöter väljs i medlemsstaterna och företräder EU:s 500 miljoner invånare. Under åren och efter ändringar av EU-fördragen har parlamentet erhållit väsentliga befogenheter inom lagstiftning och budget  .