Vilken roll har Europaparlamentet när det gäller EU:s budget? 

Parlamentet beslutar, tillsammans med rådet, om EU:s årliga budgetar. De årliga budgetarna måste hållas inom de ramar som fastställs genom EU:s sjuåriga ”budgetram. Denna långsiktiga budget måste godkännas av parlamentet för att antas.


I slutet av varje år granskar parlamentsledamöterna hur kommissionen och EU-länderna har använt pengarna för att komma fram till huruvida en institution ska beviljas ansvarsfrihet, dvs. slutligt godkännande för hur budgeten för ett specifikt år har genomförts.