Fördelning av platser i plenisalen 

Beslutet om hur platserna i plenisalen fördelas bland politiska grupper, grupplösa parlamentsledamöter och företrädare för EU-institutioner fattas av talmanskonferensen (ledarna för de politiska grupperna och parlamentets talman) i början av varje valperiod. Under de senaste valperioderna har de politiska grupperna fördelats som kilformade delar i ett cirkeldiagram, med alla gruppledarna i första raden, förutom när en ny politisk grupp bildas halvvägs under mandattiden.


 

J-C Juncker under debatten om tillståndet i unionen, under sammanträdesperioden i september i Strasbourg. © Europeiska unionen 2017- EP