Hur många jobbar i parlamentet? 

Parlamentsledamöter samlas i plenisalen © Europeiska unionen 2016 – Europaparlamentet 

I januari 2018 var antalet tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid parlamentet (inklusive för dess politiska grupper) på olika orter följande (ledamöternas assistenter är inte inräknade i tabellen) :

TOTALT

Bryssel

Strasbourg

Luxemburg

Övriga orter

7 698

4 903

292

2 251

252

En majoritet av parlamentets personal (55 %) är kvinnor.

Nästan 9 % av parlamentets personal arbetar för de politiska grupperna (671 tjänster).

Parlamentets personal kommer från EU:s alla medlemsstater och även flera andra länder. Belgien står för den största andelen, följt av Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland.

En del arbete har lagts ut på entreprenad, såsom delar av parlamentets fastighetsförvaltnings-, it-, städ- och personalmatsalstjänster. Under en dag kan det finnas över 10 000 personer i parlamentets lokaler, när personalen får sällskap av journalister, besökare och lobbyister.