Tillgänglighet till Europaparlamentet för personer med funktionsnedsättning 

Över åren har ett stort antal åtgärder i hög grad förbättrat tillgängligheten för ledamöter, personal och besökare med funktionsnedsättning. Alla nya projekt för utbyggnad, renovering eller inredning av dess fastigheter måste som en prioritet från början vara helt anpassade till personer med funktionsnedsättning.


Alla parlamentets fastigheter har åtminstone en ingång som är tillgänglig med rullstol. Bilparkeringarna i alla tre städer där parlamentet är beläget (Bryssel, Strasbourg och Luxemburg) har reserverade platser för förare med funktionsnedsättning, och kafeteriorna har bord och kassaapparater som är anpassade till rullstolsbundna. Brukshundar är tillåtna i parlamentets lokaler.

Tillgänglighet till Europaparlamentet för personer med funktionsnedsättning © Europaparlamentet 

Utöver dessa faciliteter för tillgänglighet har parlamentets digitala tillgänglighet stadigt förbättrats under de senaste åren, och allt fler tekniska hjälpmedel finns tillgängliga på begäran. För hörselskadade kan teleslingor tillhandahållas och teckenspråkstolkar kan begäras på förhand. För synskadade är blindskrift och skyltar med blindskrift, läshjälpmedel och skärmläsarprogram bara några av de tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga.


Parlamentets webbplats har i linje med EU:s direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser anpassats så att den följer riktlinjerna inom ramen för initiativet för webbtillgänglighet (WAI). Webbplatserna har gjorts tydligare och det har gjorts enklare att hitta på dem, och innehållet förblir detsamma när det läses upp genom en skärmläsare. Multimediainnehåll har också gjorts mer tillgängligt genom tillägg av undertexter och transkriptioner.