Parlamentets fastigheter 

Europaparlamentets fastighet © Europaparlamentet 

Enligt beslut från 1992 av regeringscheferna i EU:s medlemsstater (Europeiska rådet) har parlamentet tre arbetsorter – Strasbourg (dess officiella säte), Bryssel och Luxemburg. Det har totalt 29 fastigheter på de tre arbetsorterna. Det har även vissa fastigheter i andra medlemsstater där Europaparlamentets förbindelsekontor är belägna.


TOTALT

Bryssel

Strasbourg

Luxemburg

Antal fastigheter

29

18

5

6

Yta, m²

1 203 715

661 913

343 930

197 872

Parlamentet har gradvis köpt sina fastigheter på de huvudsakliga arbetsorterna, eftersom detta på medellång och lång sikt är mer kostnadseffektivt än att hyra dem. För att tillgodose behovet av mer kontorsutrymme, till exempel som en följd av EU:s utvidgning 2004, har det om möjligt föredragit att köpa snarare än att hyra fastigheter. Samma sak gäller i allt högre grad för parlamentets förbindelsekontor i medlemsstaterna.


Att köpa innebär en stor besparing – enligt revisionsrätten är det på lång sikt 40–50 % billigare än att hyra. Sammantaget äger Europaparlamentet 87,5 % av sina fastigheter (151 300 m² som hyrs och 1 052 400 m² som ägs). Att hyra dem i stället skulle kosta ungefär 163 miljoner euro per år.