Ackrediterade lobbyister 

Plenarsammanträde i Bryssel © Europeiska unionen 2018 – Europaparlamentet 

Den 23 juni 2011 invigde Europaparlamentet och kommissionen ett gemensamt allmänt öppenhetsregister för att informera om aktörer som försöker påverka EU-lagstiftningen. Som det var tänkt från början omfattar registret nu advokatbyråer, icke-statliga organisationer och tankesmedjor, såväl som traditionella lobbyister.


I november 2018 fanns det 11 912 organisationer i registret, varav 7 246 personer är ackrediterade vid parlamentet. Registrering är obligatorisk för att erhålla ett passerkort för lobbyister till Europaparlamentet.


Europaparlamentet, kommissionen och rådet inledde den 16 april 2018 förhandlingar om nya gemensamma regler som kommer att medföra än mer öppenhet för intresseorganisationers verksamhet på EU-nivå. Målet med det föreslagna nya interinstitutionella avtalet är även att rådet ska omfattas av lobbyregistret, eftersom det hittills endast har varit en observatör av systemet.