Hur stor är parlamentets budget? 

Parlamentets budget för 2018 uppgår till 1,95 miljarder euro, varav 44 % går till personalrelaterade utgifter, huvudsakligen löner för de cirka 7 000 tjänstemännen och de politiska gruppernas personal. Budgeten täcker även tolkningskostnader, kostnaden för utkontrakterade översättningar och personalens resekostnader.


Eftersom parlamentet är en demokratiskt vald institution, som stiftar lagar som gäller i alla medlemsstater, arbetar en betydande del av dess personal med att översätta och tolka dess förfaranden, så att såväl ledamöter som medborgare kan följa dem.


Ungefär 22 % av 2018 års budget går till parlamentsledamöternas utgifter, inbegripet löner, resekostnader, kontor och löner till personliga assistenter.


Utgifter för parlamentets fastigheter står för 13 % av 2017 års budget. Där ingår hyra av fastigheter samt bygg-, underhålls-, säkerhets- och driftskostnader på parlamentets tre huvudsakliga arbetsorter – Bryssel, Luxemburg och Strasbourg – samt för förbindelsekontoren i de 28 medlemsstaterna.


Informationsaktiviteter och administrativa utgifter för t.ex. it och telekommunikation stod för 16 % av budgeten under 2017. Verksamhet inom de politiska grupperna står för ytterligare 6 % av budgeten.