Besök av grupper och enskilda personer vid Europaparlamentet 

Ungefär 450 000 personer från EU och länder utanför EU besöker varje år Europaparlamentets plenisal i Bryssel och Strasbourg. Många av dessa besökare ingår i en av de mer än 9 000 grupperna, och antalet enskilda besökare har ökat under senare år.

Europaparlamentet anser att allmänheten bör ha enkel tillgång till dess verksamhet och lokaler, eftersom det ser öppenhet som viktigt för utövandet av demokratiska rättigheter inom EU. Eftersom kostnaderna för att resa till Bryssel och Strasbourg kan vara för höga för många EU-medborgare på grund av avstånden bidrar parlamentet till att täcka kostnaderna för en del av grupperna (ungefär 80 000 besökare).


Besökare som kommer till Bryssel kan också besöka Parlamentarium och Europeiska historiens hus, som ligger utanför Europaparlamentets lokaler och är öppna under helgerna (ungefär 470 000 besökare 2018). I Strasbourg ingår utställningslokalen Parlamentarium Simone Veil, med 360-gradersbio och interaktiva verktyg, i besöket.

Besök i Europaparlamentets för grupper och enskilda personer © Europeiska unionen 2018 – Europaparlamentet 

Fria grupper

Många besökare kommer i grupper till parlamentet i Bryssel och Strasbourg för att titta på plenisalen och lära sig om parlamentets arbete. De bjuds antingen in av parlamentsledamöterna eller kommer på egen hand. De välkomnas av parlamentets personal, som berättar om Europaparlamentets arbete och funktion, och de kan träffa parlamentets ledamöter. Om det inte är något sammanträde i Strasbourg kan besökarna boka en guidad rundtur genom den starkt symboliska Louise Weiss-byggnaden, med eller utan multimedieguidning.


Enskilda besökare

Besökarna kan också komma individuellt till Europaparlamentet. Ungefär 80 000 enskilda besökare får vid bestämda tidpunkter varje år en interaktiv multimediaguide till åhörarläktaren i Europaparlamentets plenisal i Bryssel. De kan också lyssna på en genomgång eller följa plenarsammanträdena. I Strasbourg utökades besöksmöjligheterna för enskilda besökare under 2017, och besök med multimediaguide har nyligen införts. Ungefär 40 000 besökare utnyttjade dessa nya möjligheter under 2018, och antalet ökar.

Sponsrade grupper


Ett begränsat antal personer kan komma på besök på uttrycklig inbjudan av en parlamentsledamot, med parlamentets sponsring. Sådana grupper får ett bidrag som delvis täcker kostnaderna för resa och logi samt måltider (2 500 grupper/år, ungefär 80 000 besökare).

Varje ledamot får bjuda in upp till 110 sponsrade besökare per år, i grupper om minst tio besökare. Ledamöter kan bjuda in upp till fem grupper per år till Strasbourg under sammanträdesperioderna eller till Bryssel.


Besökare välkomnas av tjänstemän, som ger dem en interaktiv genomgång om EU och parlamentet. De träffar en eller två parlamentsledamöter och kan besöka plenisalen och dess offentliga åhörarläktare.


Ansökningarna och det ekonomiska bidraget hanteras av Europaparlamentets personal. Bidraget betalas ut genom banköverföring, men en liten del av det ekonomiska bidraget (upp till 40 euro per besökare) kan betalas ut till gruppens ledare så att de har lite kontanter under besöksdagen. Bidragets storlek beräknas på grundval av tre faktorer som multipliceras med antalet besökare: resekostnader (kilometerbaserad ersättning på 0,09 euro per kilometer för avståndet mellan gruppens avreseort och Bryssel eller Strasbourg), hotellkostnader vid eventuell övernattning (60 euro) och måltidsutgifter (40 euro). Endast de faktiska kostnaderna ersätts.

Parlamentet bidrar till att täcka vissa besöksgruppers resekostnader. © Europaparlamentet 

Öppet hus (Open Days)

Parlamentet har öppet hus i Strasbourg och Bryssel i början av maj varje år – under 2018 tog Strasbourg emot 9 000 besökare och Bryssel 15 000. Under 2019 kommer det att vara öppet hus i Bryssel den 4 maj och i Strasbourg den 19 maj.