Parlamentarium 

I oktober 2011 öppnade Europaparlamentet sitt besökscentrum Parlamentarium i Bryssel. Det är det största parlamentariska besökscentrumet i Europa och det första som är i full drift på 24 språk. Många interaktiva multimediaverktyg används vid centrumet för att ge besökarna en inblick i Europaparlamentets och andra EU-institutioners funktion. Besökarna kan uppleva hur EU fattar de politiska beslut som direkt eller indirekt påverkar våra dagliga liv. Parlamentarium kan upplevas på 24 språk och teckenspråk finns tillgängligt på fyra språk (engelska, franska, nederländska och tyska).


Det är öppet för alla medborgare alla dagar i veckan och har gratis inträde. I genomsnitt besöks det av ungefär 1 000 personer om dagen. Det är en av de tio mest besökta sevärdheterna i Bryssel.


Parlamentarium är utformat för vuxna och barn i alla åldrar. Särskilda entimmesturer finns tillgängliga för barn i åldrarna 8–14. Barn kan få sina egna handhållna mediaguider.


Parlamentarium erbjuder i snitt två tillfälliga utställningar per år.


Parlamentarium anordnar även ett populärt rollspel för högstadie- och gymnasieelever, utformat efter Europaparlamentets funktion, där de spelar rollen av en parlamentsledamot som förhandlar om lagstiftning som kommer att påverka de dagliga liven för EU:s invånare.

Besökare till Parlamentarium © Europeiska unionen 2011 – Europaparlamentet 

Letar du efter ett Parlamentarium som ligger närmare där du bor?


Europaparlamentet har även öppnat mindre besökscentrum i medlemsstaterna för att verka lokalt och föra parlamentet närmare medborgarna.


Under 2016 invigdes Experience Europa i Berlins Europahus. Det inrättades på initiativ av Europaparlamentet i samarbete med kommissionen, och erbjuder olika multimediaverktyg samt ett simuleringsspel där besökare kan ikläda sig rollen som ledamot av Europaparlamentet eller kommissionsledamot i EU.


Under 2017 öppnades utställningslokalen parlamentarium Simone Veil, som till sitt innehåll liknar Parlamentarium i Bryssel, i Strasbourg. Detta utgör en del av den ordinarie besöksupplevelsen och gör det möjligt för besökarna att bättre förstå Europaparlamentets uppgift och hur det påverkar deras liv.