Europeiska historiens hus 

Europeiska historiens hus: en historia utan like 

År 2017 öppnade Europeiska historiens hus sina dörrar i Bryssel. Museet ger besökarna möjlighet att lära sig mer om europeisk historia och fundera över dess betydelse för nutiden.


Den permanenta utställningen inriktas huvudsakligen på 1900-talshistoria på den europeiska kontinenten och på den europeiska konvergensens historia, skildrat ur ett brett historiskt perspektiv där européernas kontrastrika historiska erfarenheter samlas. Europeiska historiens hus har även tillfälliga utställningar.


Innehållet i utställningen togs fram av en tvärvetenskaplig akademisk projektgrupp av historiker, museologer, utbildningsspecialister och administratörer från 18 medlemsstater. En rådgivande kommitté på hög nivå (akademiska kommittén) av internationellt ansedda historiker och museologer garanterar utställningsinnehållets akademiska korrekthet och relevans.


Att besöka Europeiska historiens hus är gratis och det är öppet för alla.


Kostnaderna för projektet uppgår till ungefär 52,4 miljoner euro. Detta omfattar ombyggnad, tillbyggnad och renovering av Eastman-byggnaden samt utarbetande av den permanenta utställningen och den första tillfälliga utställningen.