Hur ersätts en parlamentsledamot som avgår? 

Om en ledamot lämnar parlamentet under valperioden ersätts han eller hon enligt respektive lands regler. Mer information lämnas av ditt lokala förbindelsekontor för Europaparlamentet.