Oavslutade ärenden: Vad händer med lagstiftning som inte hunnit avslutas när valperioden löper ut? 

Alla parlamentets omröstningar före valet förblir rättsligt giltiga för nästa parlament. Det innebär att det nyvalda parlamentet tar upp ärendena där det utgående parlamentet lämnade dem och fortsätter med nästa steg i beslutsprocessen.


I det fall där ett lagstiftningsärende inte har nått plenum innan valet har parlamentet, rättsligt sett, ingen formell ståndpunkt. Enligt parlamentets arbetsregler blir därmed detta arbete (i utskotten) ogiltigt. I början av en ny valperiod får dock parlamentets talmanskonferens – parlamentets talman och de politiska gruppernas ledare – besluta att återuppta det arbete som redan gjorts i dessa ärenden (artikel 229 i parlamentets arbetsordning).

 

 

 

Handlingar © Europaparlamentet