Dela den här sidan: 

©BELGA/DPA/A.Weigel 

EU:s målsättning är att år 2020 ska 20 procent av energikonsumtionen komma från källor som förnyas. Men för att genomföra målet krävs det att existerande energinät förändras och utökas. Utskottsledamöter diskuterade den 6 februari en studie om det europeiska förnybara energinätverket.

Studien, som är en beställning av energiutskottet, tar upp nödvändiga förändringar av nätverkens infrastruktur - för att öka andelen förnybar energi och olika tekniker för lagring. Den täcker också olika scenarier för utveckling av förnybara energikällor fram till år 2050.


Förnybar energi kan exempelvis handla om solenergi, vindkraft, vattenkraft eller bioenergi.


I många fall utvinns energin långt från konsumenten. Vid kusterna finns bäst potential för vindkraft och möjligheten att använda solens är störst i centrala och södra Europa. Studien framhåller att det är viktigt att energinäten stärks så att den förnybara energin potential kan utnyttjas fullt ut. Vindkraft kan bli kostnadseffektivt på den europeiska energimarknaden före slutet på vårt årtionde. Solenergi kan bli det redan 2015 i Central- och Sydeuropa.


Integrering av förnybar energi i energinätet stärker enligt studien konkurrensen mellan producenter och leder till säkrare energiförsörjning. Men ställer också krav på stora investeringar och långsiktig planering.


EU-institutionerna bidrar på olika sätt i utvecklingen av energinätet, exempelvis genom att sätta tydliga långsiktiga mål, ge kriterier för urval av projekt samt med övervakning och samordning av europeiska projekt för att undvika överlappning. Prioriteringar som nämns i studien är bland annat att stärka sammankopplingen mellan reservoarer i Skandinavien och Centraleuropa och att öka handelsmöjligheterna mellan Spanien/Portugal och Frankrike.