Dela den här sidan: 

José Bové 

EU måste sätta utvecklingen av ett lokalt och hållbart jordbruk i fokus och göra mer för att främja kvalitet och mångfald. Det säger franske EU-ledamoten José Bové från den gröna gruppen. Jordbruksutskottet röstade den 18 september om Bovés svar på kommissionens förslag om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter.

Vilka mål tycker du EU:s politik för säljfrämjande åtgärder ska ha?


Det som är viktigt är att vi kan utveckla ett jordbruk som bygger på hållbarhet och närhet, och som visar europeiska konsumenters önskan att diversifiera sin kost med det som produceras lokalt på små gårdar runt om i EU. I dag finns det en nationell och en internationell marknad, men samtidigt existerar ett lokalt jordbruk som föder miljontals bönder som producerar mycket specifika kvalitetsprodukter, dessa borde göras kända i alla länder.


Mitt betänkande är Europaparlamentets första arbete på området. Nu ska kommissionen lägga fram sitt projekt. Utifrån det hoppas jag att vi kan få fram klara uppgifter och särskilt tydliggöra ramen för hur jordbruket ska kunna främjas.


Kommissionens meddelande diskuterar främjande av Europas smaker ...


Smaker hör samman med bonden, jorden och produkten. En helhet som ger olika smaker. En ost tillverkad i Ardèche är inte samma sak som en ost från Rumänien. I Europa måste vi hitta tillbaka till denna mångfald i fin och förädlad produktion.


Vi har lidit allt för mycket under år av förenkling och standardisering. Bakom mångfalden finns en annan faktor som vi glömmer - det är hälsan. Att inte ha standardiserade produkter stärker motståndskraften hos växter och djur. Lokal mångfald kan stärka olika former utan att använda hela arsenalen av antibiotika och kemikalier.


Hur ska konsumenterna och jordbrukarna komma närmare varandra?


Det handlar om att främja stöd till lokala marknader, platser där närproducerade varor säljs. I dag finns det stor erfarenhet som bör lyftas fram och kanske breddas mycket mer.


Det finns butiker där jordbrukare säljer sina närproducerade varor, i vissa städer blir de alternativ till stormarknader. Att minska avståndet mellan producent och konsument är dessutom en möjlighet att öka jordbrukarnas värde och ger jordbrukarna möjlighet att följa produktionskedjan fram till konsumenten.