Nyhetsgrafik: Vad är trojkan, och när hände vad under den ekonomiska krisen?  

 
 

Dela den här sidan: 

Vilka ingår egentligen i trojkan? 

Hårt krisdrabbade tvingades Grekland, Irland, Portugal och Cypern gå med på stödprogram från internationellt håll. Programmen övervakades av en grupp långivare som kom att kallas ”trojkan” på grund av sin tre deltagande organisationer; EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden (IMF). Ta en titt på vår två nyhetsgrafiker för att få en överblick över de tre organisationerna och en tidslinje för stödprogrammen.

Trojkans insatser och stödländernas statistik samlad i en grafik. 

Den första nyhetsgrafiken ger en överblick över vilka trojkans tre organisationer egentligen är. Tidslinjegrafiken knyter ihop trojkans insatser med ekonomisk statistik för att visa hur stödländerna har utvecklats från de allra första ingripandena till just innan Greklands och Portugals återkomst nyligen på den internationella lånemarknaden. 


Under plenarsessionen i mars röstade Europaparlamentarikerna igenom två initiativbetänkanden som handlade om den utredning över trojkans arbete som parlamentet tillsatt. Det ena betänkandet fokuserade på de rent ekonomiska aspekterna av trojkans arbete, och uppmärksammade de positiva resultat som trojkan uppnått. Men betänkandet underströk också brister i att det inte gick att utkräva ansvar för dess beslut. Det andra betänkandet fokuserade på de sociala aspekterna av stödinsatserna. Läs mer i vårt aktuella ämne via länken till höger.