Dela den här sidan: 

Intervju med Andreas Schwab (EPP, Tyskland) 

Dataintrång kan orsaka stora skador för konsumenter, företag och myndigheter, vilket de kostsamma, och i vissa fall pinsamma, it-attackerna mot Estland 2007 och Sony-intrånget 2014 visade. För att öka försvaret mot sådana attacker mot vissa nyckelfunktioner, som energiförsörjning och flygtrafikkontroll, har EU enats om gemensamma grundläggande regler för cybersäkerhet. Andreas Schwab (EPP, Tyskland) gav oss sin syn om reglerna.

Varför behöver EU regler om it-säkerhet? Vad är syftet?

– Vi behöver en europeisk approach eftersom vi har så många infrastrukturer som är beroende av varandra. Om vi inte uppnår ett rimligt skydd på europeisk nivå för dessa gränsöverskridande infrastrukturer får vi problem.


– Det handlar inte om alla delar av infrastrukturen, utan bara dess digitala delar, och bara i vissa sektorer, såsom energi och transport, vilka är nyckelsektorer i europeisk ekonomi.

 

Vad förutser de nya reglerna exakt?

– Först av allt, medlemsländer måste säkerställa att de riktar in sig på rätt infrastruktur med den här lagstiftningen. Å andra sidan förutser direktivet ett visst antal skyldigheter för operatörer i de områden som påverkas – de måste upprätta system som skapar tålighet.

 

Direktivet fastställer säkerhetsskyldigheter inte bara för operatörer av känslig infrastruktur, men också för ”tillhandahållare av digitala tjänster”. Vilka är dessa?

– Vi pratar här om sökmotorer, handelsplatser på nätet och tillhandahållare av molntjänster. Även om de inte direkt hanterar känsliga infrastrukturer är de icke desto mindre viktiga för dem.


– De har redan skyddsplaner mot cyber-attacker. Vi kräver bara att de anmäler strukturerade attacker till nationella myndigheter. Och vi pratar inte här om varje enskild incident, utan bara om allvarliga mängder incidenter som måste rapporteras. Så arbetsbelastningen är ganska liten.

Vilken nytta kommer det att skänka europeiska medborgare?

– Många tjänster som medborgare använder, såsom energi, transport och bankväsende, blir alltmer digitaliserade. Och på alla dessa områden är de starkt beroende av strukturer som de inte ser varje dag, men som ser till att tjänsterna fungerar. Om vi gör strukturerna säkrare och mer tåliga blir det till fördel för de europeiska medborgarna.


De nya reglerna som redan Europaparlamentet, rådet och kommissionen enats om, går till omröstning den 14 januari i utskottet för den inre marknaden. För att träda ikraft måste de också godkännas av parlamentets kammare senare i år.