Dela den här sidan: 

Från och med den 15 juni kan européerna använda sina telefoner i vilka EU länder som helst och betala lika mycket som de skulle gjort på hemmaplan eftersom roamingavgifterna nu upphör.

Från och med 15 juni 2017 kan du ringa, skicka textmeddelanden och surfa på Internet i hela EU till samma kostnader och villkor som du hade gjort enligt abonnemanget i ditt hemland.

Se vår videointervju med Viviane Reding, som för tio år sedan påbörjade arbetet för att avskaffa alla roamingavgifter inom unionen under sin tid som EU-kommissionär med ansvar för IT-frågor och medier. Idag är Reding en av Luxemburgs ledamöter i parlamentet och ingår i EPP-gruppen.

 

En kamp för fri rörlighet

– Slutet på roamingavgifterna är återupprättelsen av medborgarnas frihet när han reser, för att känna sig som hemma, och att inte behöva betala när han åker över gränsen. Han kommer att kunna se hela Europa som hemma, sa Viviane Reding. Se den fullständiga intervju med henne ovan.

Europaparlamentet fastslog i ett betänkande från december 2016 att avskaffa roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet, eftersom det inte finns någon orsak till avgifter i ett Europa utan gränser. Istället ska det råda en generell princip om ”rättvis användning”, vilket innebär att så länge du använder din telefon mer på hemmaplan än i annat EU-land så ska du kunna surfa som hemma.

För att undvika missbruk av förordningen, exempelvis genom att teckna ett abonnemang i ett land där priserna är lägre och sedan använda det primärt i ett annat land) kan operatörer begära extra avgifter för roaming om telefonen används mer utomlands än i hemlandet.

Tre av länderna som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Island, Norge och Lichtenstein) kommer också avskaffa roamingavgifter efter 15 juni 2017.

 

Slutet på roamingavgifterna är återupprättelsen av medborgarens frihet när han reser, så att han kan känna sig som hemma

Viviane Reding 

Europaparlamentariker, och tidigare EU-kommissionär med ansvar för frågor om informationssamhället

Gradvis avskaffningen av roaming
Det har skett en hel del sedan den så kallade ”eurotariffen” år 2007. Då hanterade EU frågan om roamingavgifter genom att sätta maxpriser. Vid den tiden var priset för internationell roaming långt över de kostnader som mobiloperatörerna hade. Om ett telefonsamtal i utlandet kostade 1,63 euro per minut år 1998 så kostade det bara 19 cent år 2014. Från och med april 2016 översteg tillägget för ett telefonsamtal i utlandet knappt 5 cent/minut.

Roamingavgifterna har stor betydelse för dataroamingmarknaden, som vuxit med 630 procent sedan 2007.

När portabilitetsförordningen träder i kraft under första halvåret 2018 kommer det att vara möjligt att utan extra kostnad komma åt innehåll från onlinetjänster (exempelvis tv-serier, e-böcker och musik) som användaren prenumererar på i hemlandet, men som tidigare inte gått att nyttja utomlands.

 
Beslutsamt parlament pressade ner priserna

Efter EU-kommissionens ursprungliga förslag var förbudet mot roamingavgifter snart ett faktum efter att Europaparlamentet och de nationella regeringarna representerade i det Europeiska rådet nått en överenskommelse om grossistpriset för roaming, alltså det pris som ett telekomföretag betalar till ett annat telekomföretag för användning av nätverket när kunden befinner sig utomlands.

Europaparlamentet fick ner detta grossistpristak så att det blev lägre än det som EU-kommissionen ursprungligen föreslagit.

– Tack vare Europaparlamentets beslutsamhet har vi lyckats avskaffa roamingavgifterna. Vi kan resa genom Europa utan att få en chock av telefonkostnaderna när vi kommer hem igen, sa Pilar del Castillo (EPP, Spanien) som är parlamentets föredragande i frågan.

På torsdag 15 juni 2017 kommer Pilar del Castillo att vara med i en livesändning på Facebook för att svara på dina frågor rörande avskaffandet av roamingavgifter.