Privat pension: EU-alternativ för sparande underlättar vid flytt 

 
 

Dela den här sidan: 

En enkel paneuropeisk pensionsprodukt möjliggör för sparare över hela EU att fortsätta spara i samma system även om de flyttar till ett annat EU-land.

En paneuropeisk pensionsprodukt ska underlätta vid flytt mellan länder. Foto Alex Beaz på Unsplash 

Parlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor röstade den 4 april till fördel för regler som ska introducera en privat pensionsprodukt som har vissa standardfunktioner över hela EU. De kommer att konkurrera med nationella pensionsprodukter på området och ge större valfrihet för den som sparar till ålderns höst.

Enligt Sophia in ’t Veld (ALDE, Nederländerna) som skrev parlamentets ståndpunkt sade till kammaren:

– Vi har levererat vad vi har lovat, en gediget paneuropeisk produkt som kommer att vara enkel, säker och bra för konsumenten.

Samtidigt underströk hon att det var ett kompletterande alternativ som på inget vis skulle ersätta statlig pension och tillade:

– Det kommer att bidra till ett Europa med mer socialt skydd, ett Europa som bryr sig om människor.

Vad är en privat pensionsprodukt?

Privata pensionsprodukter ger människor möjligheten att avsätta pensionspengar. De är frivilliga och kompletterar det allmänna pensionssystemet samt insättningar din arbetsgivare gör.

Även om du inte är skyldig att ha ett privat pensionssparande kan det ge ett välkommet tillskott i kassan när det är dags att pensionera sig. Pengar du sätter in investeras i värdepapper.

EU-alternativ
Det finns många privata pensionsprodukter på marknaden i EU-länderna, men det skiljer sig mycket åt. Den paneuropeiska privata pensionsprodukten (PEPP) syftar till att erbjuda ett enkelt alternativ med vissa standardfunktioner och jämförbara priser som kan säljas över gränserna.

Ledamot Sophia in ’t Veld poängterade att reglerna utformar omfattande rättigheter för konsumenter, inklusive en pan-europeisk översyn av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, en klargörande samling information att dela ut till den sparande, såväl som obligatorisk rådgivning för att se till att sparare känner till vad de köper och vad de kan förvänta sig.

Sparare skulle också dra nytta av den ökade rörligheten när de flyttar till andra medlemsländer, och kan fortsätta spara till pensionen med samma tjänsteleverantör. Tjänsteleverantörer som erbjuder paneuropeiska privata pensionsprodukter kan sälja dem till en större marknad och dra nytta av skalfördelarna.

Tredubbel ökning
En studie som EU-kommissionen hänvisar till säger att tillgångar som hanteras på den privata pensionsmarknaden kan stiga tredubbelt till 2,1 biljarder euro till år 2030 som ett resultat av introduktionen av PEPP.

Spararna kommer att kunna välja mellan olika investeringsalternativ, med risknivåer som de känner sig bekväma med. Det kommer också att finnas ett grundläggande (förvalt) alternativ med ett kostnadstak på 1 procent av ackumulerat kapital per år. Därutöver kommer sparare att kunna välja att byta till andra PEPP-leverantörer till en begränsad kostnad.

Skattelättnader
Skatteincitament är centralt för människor att välja privata pensionsprodukter. I en separat rekommendation till rådet argumenterar ledamöter för att de nya pensionsprodukterna (PEPP) bör få förmånligare beskattning av medlemsländerna för att locka sparare.

Antingen kan varje land ge de nya europeiska pensionsprodukterna samma förmånliga skattebehandling som andra nationella produkter, eller så enas länderna om en särskild gemensam skattelättnad.

Nästa steg

Så fort rådet har godkänt de nya reglerna kommer PEPP-förordningen att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och kommer att träda i kraft 20 dagar senare. Den kommer att tillämpas tolv månader efter att publiceringen av relaterade delegerade akter skett i den officiella tidningen.