Ledamöter: "EU behöver en ekobrottspolis och ett tillsynsorgan mot penningtvätt" 

 
 

Dela den här sidan: 

Inrättandet av en europeisk ekobrottspolis och ett organ för bekämpningen av penningtvätt är några av de slutliga rekommendationerna från skatteutskottet (TAX3) och som EP nu har röstat om.

EU behöver en polisstyrka under Europol som fokuserar på ekonomisk brottslighet, med resurser att utföra egna undersökningar för gränsöverskridande skatt- och ekonomiska brottsutredningar enligt TAX3-utskottets slutbetänkande.

Det efterfrågar också inrättandet av ett övervakningssystem med ansvaret att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering i området, eftersom den nuvarande koordinationsförmågan inte är ”tillräcklig för att möta utmaningarna inom sektorn”.

Avkastningen från penningtvätt i olika former beräknas inom EU uppgå till 110 miljarder euro per år, motsvarande 1 procent av EU:s totala BNP.

Det särskilda utskotets betänkande kommer efter att Europa under de senaste åren har skakats av penningtvättskandaler där europeiska banker varit inblandade, såväl som flertalet avslöjanden av undersökande journalister om skatteflykt (till exempel LuxLeaks och Panamadokumenten).

– På grund av brist på samarbete och koordinering ibland auktoriteter inom och mellan medlemsstaterna, kunde inte dessa fall förebyggas, angripas på ett tidigare stadie eller utredas ordentligt. Det är ofta oklart vem som borde leda en utredning, sade medföredraganden Luděk Niedermayer (EPP, Tjeckien) som menade på att fall med penningtvätt alltid har en internationell dimension.

– Detta har lett till att det finns många luckor och blinda fläckar i lagstiftningen. Vi har dokumenterat dessa i vårt arbete och det är lösningar för dessa som våra förslag gäller, sade den andre medföredraganden Jeppe Kofod (S&D, Danmark).

Är EU till salu?

Betänkandet kritiserar också att 18 medlemsstater använder sig av någon form av förmånliga visumbehandlingar som kan anses öppna en dörr bakvägen in till Europa för rika kriminella att etablera sig.

Uppskattningsvis har mer än 100 000 visum och 6 000 pass tilldelats under det senaste årtiondet till framför allt ryska medborgare och medborgare ifrån länder under ryskt inflytande, i utbyte mot finansiella investeringar i EU.

Programmen innefattar inte enbart skatteprivilegier för mottagarna utan de möjliggör åtkomst till fri rörlighet, vilket kan utnyttjas för penningtvätt och skatteflykt.

Utskottsbetänkandets "chockerande" avslöjanden

Det särskilda skatteutskottets ettåriga utredning avslutades nyligen och sammanfattades av Kofod som att ”Europa har ett systematiskt problem med penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande”.

– Vi har lyckats med att skapa världens rikaste och mest attraktiva inre marknad, med fri rörlighet av kapital och tjänster. Men vi brister fortfarande i effektivt gränsöverskridande tillsynssamarbete, utredningar och verkställighet, sade han.

När Niedermayer tillfrågades om utskottets mest “chockerande” avslöjanden, nämnde han dels summorna som penningtvättats, vilka banker som varit inblandade och hållningen hos några medlemsstater till införlivandet av EU-lagstiftningen.

– En annan, tyvärr chockerande, insikt är medlemsstaternas motstånd (på Ekofinrådets sammanträden) att gå vidare med ändringar som har väldigt stark grund och som skulle tillföra förmåner till det europeiska samhället. Jag syftar främst på det gemensamma mervärdesskattsystemet, den gemensamma bolagsskattebasen och andra initiativ som har stannat upp eller som har avvisats - som exempelvis digital skatt - av rådet, fortsatte Niedermayer.


Parlamentet antog betänkandet under plenarsammanträdet i Strasbourg den 26 mars.