Stärkta rättigheter för EU-konsumenter online och offline 

 
 

Dela den här sidan: 

Nästa vecka röstar ledamöter om nya regler som ska stärka konsumenters rättigheter oavsett om de köper fysiska eller digitala varor på nätet eller i en butik. Mer information i vår video.

Den 26 mars röstar Europaparlamentet om två direktiv som stärker konsumenters rättigheter att få kompensation om de köper en vara som innehåller fel och som harmoniserar medlemsländernas lagstiftning för att göra villkoren för näringsidkare mer rättvisa.

Digital innehåll
Reglerna om avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll svarar på ett behov som uppstått med ny teknik. I många länder saknas explicita regler som gäller vid försäljning av digitalt innehåll, t.ex. appar, musik och spel. Då kan det vara svårt för konsumenter att veta vad som gäller om något är fel i deras köp.

Digital avtal kommer att täckas av de nya reglerna både när det gäller prenumerationer (till exempel till en musikstreamingtjänst) och en engångförsäljning (till exempel av ett spel på en smartphone). Konsumenten skyddas inte bara när en monetär betalning sker, utan också om ”betalningen” är i form av att uppge personlig information, till exempel i sociala nätverk.

Kunden har rätt till prisreducering, eller återbetalning inom 14 dagar, om problemet inte är löst inom rimlig tid.

Fysiska varor
Om mjukvaran är inbäddad i produkten som köps, till exempel i ”smarta” föremål, som ”smarta kylskåp”, omfattas kunden av direktivet om försäljning av varor.

De nya reglerna kommer att gälla försäljning av alla fysiska varor både på nätet och i fysiska butiker inom hela EU. Syftet är att harmonisera skyddsnivån i alla medlemsländerna. Genom att förbättra kundernas förtroende och ge rättslig förutsebarhet för företag förväntas direktivet stimulera den gränsöverskridande handeln för små företag.

Konsumenter över hela EU kommer att ha två år på sig att vända sig till försäljaren om det är fel på en vara, oavsett om det handlar om en app, eller en diskmaskin.

Dessutom kommer de nya reglerna att fördubbla den tid konsumenten slipper bevisbördan. Det betyder att om felet uppstår inom ett år från att varan tillhandahölls eller levererades, förutsätts det ha funnits där från början. Kunden måste inte bevisa produkten, det digitala innehållet eller tjänsten var defekt från början.

Efter att Europaparlamentet och rådet godkänner direktiven har medlemsländerna två år på sig att anpassa sig för de nya reglerna.