Dela den här sidan: 

juli 2009 - juli 2010 i siffror 

För drygt ett år sedan hölls det val till Europaparlamentet. Från juli 2009 till juli 2010 har en stor mängd initiativ, lagförslag och ändringsförslag gått igenom parlamentet, och ledamöterna har deltat i många omröstningar och möten. Här ger vi lite statistik från valperiodens första år.

Under perioden juli 2009 till juli 2010 hölls:

58 plenarmöten i Strasbourg och Bryssel som sammanlagt tog 392 timmer eller 16 dygn.


6 procent av plenarsammanträdena ägnades åt omröstning


599 förslag till resolutioner

135 lagstiftande och 291 icke-lagstiftande resolutioner omröstade

3 138 omröstningar (elektroniskt och med handuppräckning)

5 728 ändringsförslag


3 högtidliga möten:

11 november 2009 i samband med 20-årsdagen av den demokratiska förändringen i Central- och Östeuropa, 16 december 2009 Sacharovprisceremoni och 6 maj 2010 med USA:s vicepresident Joe Biden