Dela den här sidan: 

Konferens om EU:s nästa långtidsbudget: EP:s talman Martin Schulz och Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt 

"Europaparlamentet kommer inte att acceptera mindre pengar för EU:s budget." Det sa Europaparlamentets talman Martin Schulz i konferensen om EU:s långtidsbudget för 2014-2020 den 22 mars. Bara med en rimlig budget kan Europa investera för att öka tillväxten i en tid av sparsamhet, sa Schulz. Han la till att EU:s budget borde vara fullt finansierad av egna medel för att undvika betungande förhandlingar om nationella bidrag mellan medlemsstaterna.

Ungefär 75 procent av EU:s budget finansieras av avgifter från medlemsländerna baserat på deras bruttonationalinkomst, BNI. Det innebär förhandlingar om hur mycket varje medlemsstat ska bidra med och vad de får tillbaka.


Kommissionen har föreslagit nya typer av finansieringsmedel för budgeten: en EU-moms och även en skatt på finansiella transaktioner (FTT) som ska minska medlemsstaternas avgifter, och därmed alltså göra det enklare att komma överens om budgeten. I princip så stödjer Europaparlamentet båda två förslagen.


Talmannen Martin Schulz underströk dock att det inte kommer att fungera om regeringscheferna ger fler uppgifter till EU samtidigt som man begränsar pengarna som behövs för att tillämpningen. 


Kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, menade att EU:s budget är en budget för investeringar och inte för rådande kostnader. Det är inte en investering för Bryssel eller institutioner utan ska stödja projekt i EU:s olika regioner och städer.


Ett enklare system


Danska EU-ledamoten Anne E. Jensen (ALDE), en av de ledamöter som ansvarar för förslaget om ny långtidsbudget i sitt utskott, förklarade Europaparlamentets position.

- Vi vill ha ett enklare system utan undantag och rabatter och vi vill inte ha högre nettoskatter. Vi vill ha mer fokus på kvaliteten på utgiftssidan och vi vill krympa de nationella bidragen. Det är det grundläggande, sa hon.


Vikten av att krympa bidragen lyfte även Andreas Mavroyiannis, ställföreträdande minister för europeiska frågor i Cypern fram. Han menade att beroendet av nationella bidrag överskuggar de riktiga frågorna.


"Viktigt att se över budgeten"


Den danska statsministern Helle Thorning-Schmidt poängterade att det är väldigt viktigt att översynen av budgeten görs rätt eftersom den här möjligheten bara uppstår var sjunde år. Hon menade även att en bra budget fokuserar på forskning och utveckling, grön politik och solidaritet med fokus på de fattigare regionerna.


Skatt av transaktioner - olika åsikter


Eva Kjer Hansen, ordförande för Europautskottet i danska folketinget varnade för den påverkan som en skatt på finansiella transaktioner kan ha på tillväxten. Hon menade att konkurrenskraften inte är tydlig och att skatt troligtvis inte kommer gynna det nödvändiga stödet som behövs av medlemsstaterna.


Även Milan M. Cvikl från Europeiska revisionsrätten var kritisk. Han varnade för att intäkten genom den nya skatten sannolikt kommer att vara flyktig eftersom storleken på de finansiella transaktionerna varierar.


Samtidigt menade franska EU-ledamoten Pervenche Berès (S&D) som stödjer en skatt av finansiella transaktioner att man genom den kan få in skatt från områden som hittills har lyckats fly undan.


Budgetkommissionären Janusz Lewandowski menade att den nya skatten kan minska medlemsstaternas avgift baserat på BNI med upp till 50 procent till 2020. Det skulle ge 54 miljarder euro och två tredjedelar av inkomsten från skatten skulle gå till EU:s budget och den sista tredjedelen till de nationella budgetarna.


På konferensen om EU:s långtidsbudget så deltog 42 ledamöter från 21 medlemsstater.