Greklands EU-ordförandeskap: Den grekiska ekonomiska situationen oroar ledamöter 

 
 

Dela den här sidan: 

Ledamöter debatterade Greklands ordförandeskap i rådet med premiärminister Samaras och kommissionsordförande Barroso 

Greklands premiärminister Antonis Samaras presenterade landets prioriteringar under dess sex månader vid EU-rodret med början den 1 januari för Europaparlamentarikerna. Att stimulera tillväxt och sysselsättning, det fortsatta arbetet med bankunionen och effektivare ansvarsfördelning i invandringsfrågor; alla är de frågor med tydligt behov av mer och bättre Europa, sade Samaras på onsdagen. Ledamöter varnade för att krisen i Grekland inte är över än och att den orsakat stora sociala svårigheter.

Under de senaste åren har EU:s sammanhållning och den gemensamma valuta utsatts för prövningar, vilket understrykt behovet av effektivt europeiskt beslutsfattande.

– Europaparlamentet måste fortsätta stärkas, sade Samaras och lade till att det skulle hjälpa till att föra EU:s ideal närmare medborgarna.


EU-val utan bitter eftersmak

Samaras tackade européerna för deras solidaritet med Grekland när landet kämpade som värst med den ekonomiska nedgången.

– Vi har bevisat under krisen och på grund av krisen att Europa fungerar, sade han, och blickade framåt mot de kommande EU-valen i maj.

– Vi vill se till att medborgarna inte röstar med krisens bittra smak i munnen, lade han till.


Ordförande i EU-kommissionen Jose Manuel Barroso hyllade Grekland för "sitt mod, sin målmedvetenhet och sitt åtagande" under krisen och sade att det stärkt alla i kampen mot dess orsak och dess rötter. Han påpekade att huvudmålet i Europa nu är att återupprätta sysselsättningen genom att återuppta investeringar i ekonomin samtidigt som han försvarade bidraget från personers fria rörlighet till tillväxt och konkurrenskraft i EU.

Joseph Daul (EPP, Frankrike) påpekade hur viktigt det är att vidta åtgärder på EU-nivå för att stimulera sysselsättning.

– Den europeiska solidariteten har en viktig uppgift för att rädda jobben. Vi behöver mer social och skattemässig harmonisering i Europa, sade han.


"För höga krav"

Hannes Swoboda (S&D, Österrike) anklagade trojkan för att ställa för höga krav i Grekland.

– Många av kraven från trojkan är oacceptabla, eftersom de snarare förstör det sociala nätverket, sade han.


Guy  Verhofstadt (ALDE, Belgien) menade att snabbare agerande hade förhindrat krisen i Grekland. – Jag tror inte att vi hade haft någon grekisk kris eller någon europeisk kris om det politiska ledarskapet i Grekland hade tagit sitt ansvar tidigare än det gjorde nu, och om samtidigt Europas ledare och nationella eliter hade visat fullständig solidaritet från krisens början, sade han.

Rebecca Harms (De gröna/EFA, Tyskland) kritiserade Samaras optimism, och sade att reformerna bara är framgångsrika på pappret.

– Det är bråttom för dig att agera, människor känner en stor orättvisa. Du måste få ditt land med på tåget, sade hon.


Ironiskt

Martin Callanan (ECR, Storbritannien) sade att det är ironiskt att hävda att Grekland har plågats mer än något annat land under den ekonomiska krisen.

– Greklands folk betalar priset för sina egna misstag, sade han.


Gabriele Zimmer (GUE/NGL, Tyskland) kommenterade Greklands insatser för att stabilisera sin ekonomi.

– Det är den här marknadsdrivna politiken som lett oss till var vi är idag, till en humanitär katastrof. Vi kan inte lösa problem genom att utplåna grundläggande rättigheter för Greklands folk. Hjälp först människorna och fråga sedan efter pengar för att lösa de ekonomiska problemen, sade hon.


"Misstag att gå med i euron"

– Grekland står nu under utländsk kontroll, och du kan inte medge att det var ett misstag att gå med i euron, sade Nigel Farage (EFD, Storbritannien) till premiärminister Samaras.

– Vi styrs av storföretagen och storbyråkraterna, lade han till och uttryckte sin förhoppning att myten om den Europeiska unionens oundviklighet kommer att krossas under kommande EU-val.


– Du befinner dig i en fantasivärld om du tror att EU är lösningen, sade Nicole Sinclaire (Grupplösa, Storbritannien) till den grekiske premiärminister angående hans strävan efter mer europeisk integration.