Saker vi lärde oss vid den första plenarsessionen 2014 

 
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentet välkomnade det grekiska ordförandeskapet i rådet under första plenarsessionen 2014. Ledamöterna enades även om regler så att små lastbilar släpper ut mindre koldioxid senast år 2020, om effektivare offentlig upphandling och om bättre social trygghet för egenföretagare. Ekonomiutskottet fortsatte sin utredning om trojkans roll under krisen genom att hålla utfrågningar på hög nivå under veckan.

Stimulera tillväxt och jobb, EU:s bankunion och att utveckla en invandringspolitik baserad på solidaritet är det grekiska EU-ordförandeskapets huvudprioriteringar under det innevarande halvåret. Det sade Greklands premiärminister Samaras till ledamöterna på onsdagsmorgonen. I sitt avskedstal på tisdagen lyfte Litauens president Grybauskaitė fram överenskommelserna om långtidsbudgeten och EU:s budget för 2014 samt framstegen med bankunionen som de främsta bedrifterna under sitt lands ordförandeskap.


Mindre koldioxidutsläpp

På tisdagen godkände ledamöterna regler om koldioxidutsläpp från nytillverkade smålastbilar. Utsläppstaket ska minskas från dagens 203 gram CO2 per kilometer till 147 g/km år 2020. Ledamöterna efterlyste även stimulansåtgärder till tekniken för koldioxidavskiljning och förvaring, så kallad CCS-teknik, uppmuntras.


Europaparlamentet godkände på onsdagen regler om offentlig upphandling och koncessioner som ska säkerställa bättre och effektivare användning av skattebetalarnas pengar. Bland annat uppmuntrar reglerna att upphandlingsavtalen delas upp för att underlätta för små företag att lägga bud. Dessutom innehåller de regler om underleverantörer.


Mot bakgrund av Malta’s kontroversiella system för att erbjuda EU-medborgarskap påpekade ledamöterna på onsdagseftermiddagen att medborgarskap aldrig borde kunna vara till salu.


Tillräckliga resurser till yrkesinspektioner

I två resolutioner om starkare socialt skydd, krävde ledamöter tillräckliga resurser till nationella myndigheter för yrkesinspektioner samt bättre skydd till egenföretagare.


På tisdagen röstade parlamentet också för ett förbud mot farlig plast, och utfasning av engångsplastpåsar till år 2020 så långt det är möjligt.


Ledamöter diskuterade på onsdagen även framstegen som gjorts i Serbien och Kosovo för att närma sig EU, samt debatterade Islands framtid i EU då dess regering uttryckte tveksamhet till om landet fortfarande önskar EU-medlemskap.


Ledamöter kräver att Safe Harbour-avtalet upphävs

I en debatt på onsdagen krävde ledamöter vidare att kommissionen bör upphäva det så kallade Safe Harbour-avtalet om amerikanska företags hantering av EU-medborgarnas uppgifter till följd av NSA-skandalen.

Bara vin på frukt producerad i Spanien och Portugal får säljas under Sangria-namnet enligt nya regler om aromatiserade viner som parlamentariker sade ja till på tisdagen.


På torsdagen gav parlamentet tummen ned till ett förslag att tillåta den genmodifierade majsen “Pioneer 1507” inom EU, då den kan skada oskyldiga fjärilar och mal.


Utredning av trojkans roll under krisen fortsatte

Under veckan fortsatte Ekonomiutskottet sin utredning om trojkans roll i stödländerna under krisen. Utfrågningar hölls med kommissionär Rehn, den tidigare ECB-ordföranden Trichet och chefen för den Europeiska stabilitetsmekanismen Regling om demokratiskt ansvarstagande och om detaljerna i räddningspaketen.