EP i veckan: Turkiets premiärminister, mänskliga rättigheter och återlämnande av kulturskatter  

 
 

Dela den här sidan: 

Besök av Turkiets premiärminister Erdogan, situationen för mänskliga rättigheter i Ryssland och den ekonomisk politiken är några av frågorna på dagordningen i veckan. 

I veckan kommer nationella parlamentariker att diskutera ekonomiska, budgetära och sociala frågor under Europeiska parlamentsveckan. Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan besöker Europaparlamentet och ledamöter kommer att rösta om åtgärder mot dumping och återlämnande av nationalskatter.

Från måndag till onsdag pågår den Europeiska parlamentsveckan i Europaparlamentet. Nationella parlamentariker och Europaparlamentariker kommer att diskutera ekonomiska, budgetära och sociala frågor. Under evenemanget kommer ledamöterna att delta i sessioner om frågor kopplade till den Europeiska terminen 2013-2014.


Europaparlamentets talman Martin Schulz och gruppledarna träffar Turkiets premiärminister Erdogan på tisdag eftermiddag för att diskutera anslutningsförhandlingar, det turkiska domstolsväsendets oberoende och landets ställningstagande i Syrien och i Irak.


Grekiska prioriteringar

Från måndag till torsdag kommer de grekiska ministrarna att berätta i utskotten om rådsordförandeskapets prioriteringar för det innevarande halvåret, fram till juni 2014.


Nya regler om att återbörda illegalt exporterade kulturella föremål som Kulturutskottet (CULT) röstar om på tisdagen inbegriper tydligare regler om kompensation för ägaren och hur återlämnandet ska ske.


Mänskliga rättigheter i Ryssland

Mot bakgrund av de kommande olympiska spelen i Sotji diskuterar DROI-utskottet hur situationen ser ut för mänskliga rättigheter i Ryssland. Representanter för Human Rights Watch, Memorial och Quarteera, som kämpar för HBT-frågor, kommer att delta i debatten.


Handelsutskottet (INTA) röstar på tisdagen om förstärkta åtgärder mot dumping. Åtgärderna bör snabba upp möjligheterna att agera när importerade varor säljs till alltför låga priser på EU:s marknad.


Utrikesutskottet (AFET) kommer att rösta om lägesrapporter för Bosnien och Herzegovina, Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien på tisdagen.


Förbud att skeppa avfall

MIljöutskottet (ENVI) röstar om en förordning som förbjuder skeppning av avfall inom EU på onsdagen. 2009 rapporterades 400 fall till EU-kommissionen där olaglig avfallsskeppning förekommit.


Snart är det dags för EU-val. Evenemang på olika platser lockar till debatt om Europas framtid. Efter Frankfurt och Paris kommer nästa ReACT-evenemang, som kommer att handla om livskvalitet i unionen, att gå av stapeln i Rom på torsdagen.