Dela den här sidan: 

Ledamöter röstade i veckan för att göra det lättare att få olika offentliga intyg erkända i andra medlemsländer och stödde regler om att bestraffa dem som manipulerar finansmarknader. Parlamentet efterlyste också en EU-omfattande strategi för att bekämpa homofobi och trygga hbti-personers rättigheter. Vid sitt formella anförande i kammaren varnade Italiens president Giorgio Napolitano om farorna med nationalism. Det var några av höjdpunkterna under plenarsessionen den 3-6 februari.

Italiens president fick ett ärofyllt mottagande av Europaparlamentet på onsdagen. När han häll sitt anförande inför kammaren påminde han européerna hur viktigt det är ”att kämpa mot nationell egoism och anakronistisk konervatism”.


Färdplan för hbti-rättigheter

Ledamöterna efterlyste en färdplan för att skydda grundläggande rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer) i en resolution som antogs på tisdagen. Enligt en omfattande EU-studie upplever 47 procent av hbti-personer att de diskriminerats. Liknande färdplaner finns redan för romer och för personer med funktionshinder.


EU och dess medlemsländer bör införa resesanktioner och frysa tillgångar i EU för dem som är personligt ansvariga för morden på ukrainska demonstranter. Det sade ledamöter i en resolution som röstades igenom på torsdagen. I en annan text kritiserar de Ryssland för att utöva ekonomiska och politiska påtryckningar på EU:s grannländer österut.


Standardformulär ska underlätta flytt utomlands

För att det ska bli lättare att flytta till andra länder inom EU röstade ledamöter på tisdagen igenom regler för att fastställa EU-standardformulär för bland annat födsel-, döds-, namn-, nationalitets-, brottsregister- och äktenskapsintyg. Syftet är att minska eller helt ta bort behovet av att få officiella översättningar eller certifierade kopior.


Föreslagna regler som godkändes på tisdagen ska göra att de som försöker manipulera finansmarknader kommer att straffas med långa fängelsedomar i hela EU. Syftet är att återupprätta förtroendet för EU:s finansiella marknader och skapa ett bättre skydd för investerare.


Skattebetalarna ska inte behöva bära kostnaderna när bank hamnar i kris. Det sade parlamentet i en resolution under pågående förhandlingar med regeringarna om skapandet av en bankunion inom EU.


Parlamentet har gett sitt stöd till nya regler som ska se till att strandsatta flygpassagerare får rimlig kompensation. Inom EU får bara 2 procent av passagerarna kompensation efter att ha klagat.


Lättare att få musiklicenser

Det ska bli lättare för musiktjänster på nätet att få licenser i hela EU för att strömma musik. Nya regler som godkändes på tisdagen ska också uppmuntra utvecklingen av musiktjänster på nätet och tillförsäkra artisterna att deras rättigheter skyddas bättre.


Säsongsarbetare från länder utanför EU kommer att få tillgång till bättre arbets- och bostadsförhållanden genom regler som antogs på onsdagen. Över 100 000 säsongsarbetare från icke EU-länder får anställningar inom EU varje år.


Ledamöter godkände ett reviderat partnerskap mellan Grönland, Danmark och EU för att använda naturresurser på ett hållbart sätt och bibehålla det ömtåliga arktiska ekosystemet. De godkände också en förordning där Grönland ska betraktas som en del av EU när det kommer till diamanthandel.