Talmanskonferensen: Parlamentets ryggrad 

 
 

Dela den här sidan: 

Talmanskonferensen sammanträder två dagar efter Europaparlamentsvalet den 27 maj 2014. 

Den är en integrerad del av parlamentslivet, och består av ledarna för de politiska grupperna samt av talmannen. Men vet du egentligen vad talmanskonferensen gör? Om du vet det, grattis, då är du en parlamentsexpert. Men för dem av oss som inte gör det, så kommer här en överblick över de huvudsakliga sätten som den påverkar parlamentsarbetet.

Vilka ingår i talmanskonferensen?

Talmanskonferensen består av ledarna för de politiska grupperna, parlamentets talman och en av de grupplösa ledamöterna, alltså en ledamot som saknar partigruppstillhörighet, som får närvara men inte rösta. Besluten sker genom enhällighet eller genom omröstning där varje ledamots röst vägs efter hur stora partigrupper de representerar. Ju fler ledamoter, ju mer har man att säga till om.


Vilka uppgifter har talmanskonferensen?

Talmanskonferensen bestämmer hur parlamentets arbete ska organiseras, och om dess relationer med andra institutioner. Den bestämmer vilka frågor som ska behandlas vid plenarsessionerna och hur talartiden ska fördelas mellan parlamentarikerna. Talmanskonferensen fastställer också sammansättningen i parlamentsutskotten, hur många ledamöter från varje grupp som ska ingå, och vilka frågor utskotten ska fokusera på. Det är också ansvarigt för att ge utskotten grönt ljus för att föreslå initiativbetänkanden, alltså sådana betänkanden som skrivs på en ledamots egna initiativ.


Det är också talmanskonferensen som väljer ut vinnaren till det årliga Sacharovpriset för tankefrihet utifrån de kandidater som nomineras av Utskotten för utrikesfrågor, respektive utveckling.