Gianni Pittella tillförordnad talman i Europaparlamentet 18 juni - 1 juli 2014 

 
 

Dela den här sidan: 

Gianni Pittella (t.v.) tillsammans med Martin Schulz 

Martin Schulz har i dag valts till gruppledare för gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet och lämnar posten som Europaparlamentets talman.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning (artikel 18) tar Gianni Pittella, förste vice talman, över som tillförordnad talman i Europaparlamentet tills en ny talman har valts. Valet av en ny talman i Europaparlamentet kommer att äga rum den 1 juli 2014 i Strasbourg under det konstituerande plenarsammanträdet.


Meddelanden från den tillförordnade talmannen Gianni Pittella kommer att offentliggöras på webbplatsen Europarl här.