Dela den här sidan: 

Hur mycket spenderar EU i Sverige och i Finland, och på vad? Hur mycket är det jämfört med andra medlemsländer? Och hur mycket bidrar Sverige med till den gemensamma budgeten? Använd vår interaktiva grafik för att få svar på de frågorna, och många fler.

Grafiken är uppdaterad med uppgifterna från EU-kommissionens ekonomiska rapport för 2015.  


Sveriges stöd från och bidrag till EU-budgeten  
2015 mottog Sverige 1,47 miljarder euro i EU-stöd. Av det gick 904 miljoner euro (62 %) till jordbruksstöd, klart över EU-genomsnittet på 43 %. Med 140 miljoner euro (10 %) till regionalstöd låg Sverige klart under EU-genomsnittet på 39 %. Forskning och utveckling fick 299 miljoner euro (20 %), dubbelt så mycket som EU-genomsnittet på 10 %.


Samma år bidrog Sverige med 3,51 miljarder euro (efter rabatt) till EU-budgeten, och samlade även in 676 miljoner euro i tullar och jordbruksavgifter för EU:s räkning, varav landet självt fick behålla 25 % för att täcka administrativa kostnader.


Hela verktyget går att bädda in, i sin helhet, eller sektionsvis. Så du kan själv välja vilka delar av tabellerna som du vill använda på din webbplats, eller på din blogg. Klicka på </>-knappen och kopiera koden.