Eurobarometern 2017: Fem resultat från undersökningen 

 
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentets Eurobarometer-undersökningen som genomfördes i mars 2017 visar att EU-medborgare vill se gemensamma lösningar, men tvivlar på om politiken kan lösa detta.

Eurobarometern är en opinionsundersökning som utförs på uppdrag av Europaparlamentet. Resultaten från undersökningen som utfördes i mars 2017 visar en kontinent som inser behovet av gemensamma lösningar på de mest akuta problemen, men tvivlar på huruvida politiken kan lösa detta. Se vår grafik för att se i vilka områden där folk förväntar sig mer av EU, och läs vidare för att se vad medborgarna svarade i undersökningen.

1. Européerna kräver lösningar från EU

De flesta svarande anser att EU kan och borde göra mer för att lösa problem på flera olika politikområden, från säkerhet och migration till ekonomi och socialpolitik. Jämfört med föregående år minskar andelen personer som anser att EU:s åtgärder är otillräckliga i viktiga områden som arbetet mot terrorism, säkerhet, migration, skattefusk och arbetslöshet. Denna förändring kan reflektera de åtgärder som redan vidtagits på EU-nivå. Se vår grafik för detaljer och specifika siffror för varje medlemsland.

2. Fler är EU-positiva men stora skillnader finns mellan medlemsländerna

EU-medborgare tycks generellt vara mer positiva till EU med 57 procent av svarande i undersökningen som är positiva till EU, vilket är en uppgång med 4 procentenheter sedan september 2016. Åsikterna varierar dock stort mellan länderna, bara omkring en tredjedel av tjeckerna, grekerna, italienarna och kroaterna delar denna åsikt.

Sammanlagt 56 procent av de svarande uppger att känner samhörighet med EU, vilket är 5 procentenheter högre än i november förra året. Det är dock lägre än den andel svarande som uppger att de känner samhörighet med sin stad och region (87 procent) och sitt land (91 procent).

3. Intresset för politik är på uppgång

56 procent av de svarande uppger att de är intresserade av EU-frågor jämfört med 54 procent som uppgav detsamma i september 2015. I dag uppger 43 procent att de upplever att deras åsikter hörsammas, vilket är en uppgång med 6 procentenheter sedan september ifjol. Dock anser 53 procent att de inte känner sig hörda. På nationell nivå ser det emellertid annorlunda ut. 63 procent av EU-medborgarna upplever att deras röster blir hörda i hemlandet, medan enbart 35 procent anser att de inte blir det.

4. ...likväl som svåra frågor

Undersökningen visar på ett missnöje med hur medborgarna uppfattar hur demokratiskt EU är. 43 procent anser att de är nöjda medan 47 procent av de svarande uppger att de inte är det. Resultaten skiljer sig starkt åt mellan EU:s medlemsländer, exempelvis anser sig enbart 20 procent av grekerna vara nöjda. Medborgarna är också bekymrade över sociala orättvisor. Generellt anser många att EU går i fel riktning, även om antalet svarande som delar den åsikten minskat något (54 procent i september 2016 och 50 procent i mars 2017).

5. Tanken på ett Europa i flera hastigheter

I debatten om EU:s framtid, alltså frågan om ett Europa med flera hastigheter där vissa länder fördjupar sitt samarbete med varandra, blir alltmer populär: 49 procent av de svarande uppger att de stödjer en sådan utveckling, vilket är en uppgång i jämförelse med de 41 procent som uppgav detsamma i september 2015. Andelen svarande som anser att alla länder ska fortsätta samarbetet i samma tempo har gått ner till 41 procent medan 49 procent av de svarande i undersökningen uppgav detsamma i september 2015.

Åsikterna skiljer sig starkt åt mellan medlemsstaterna, så debatten är långt ifrån över.

Undersökningen genomfördes via personliga intervjuer med 27 901 EU-medborgare mellan den 18 och 27 mars 2017.

En andra undersökning 

Utöver undersökningen som genomfördes i mars, utfördes en annan undersökning den 23 september till den 2 oktober, vilken visade att en klar majoritet av EU-medborgarna anser att EU-medlemskapet är bra för deras land. Läs vårt pressmeddelande för att ta del av fullständiga resultaten.