Lärdomar från kammaren: omplacering av flyktingar, homofobi, Ungern, Brexit-förhandlingar 

 
 

Dela den här sidan: 

I veckans plenarsammanträde i Strasbourg: besök från FN:s generalsekreterare, debatt om Brexit-förhandlingarna och en resolution om omplacering av flyktingar.

Nya regler som röstades igenom under veckan gör det möjligt för EU-medborgare som i hemlandet tecknat en prenumeration på en onlinetjänst för film, tv-serier, musik eller e-böcker att fortsätta nyttja tjänsten även under tillfälliga utlandsvistelser i andra medlemsländer. Den nya reglerna röstades igenom under torsdagen och kommer träda i kraft inom ett år.


Förenta Nationernas generalsekreterare António Guterres gästade plenarsammanträdet i Strasbourg under onsdagen och talade inför parlamentsledamöterna om situationen i Syrien, flyktingkrisen och EU:s viktiga roll i världen.

 

Enighet i Brexit-förhandlingar

Tidigare på onsdagen debatterades Europeiska rådets möte den 29 april om Brexit med Michel Barnier och Donald Tusk. Ledamöterna välkomnade den enighet som EU:s 27 representanter visade i förhandlingarna med Storbritannien men efterfrågade också en parallell reform av EU.


Den "allvarligt försämrade situationen för rättsväsende och demokrati" i Ungern fördömdes av parlamentets ledamöter som under onsdagen röstade för att artikel 7 i EU-fördraget ska åberopas för att reda ut om det föreligger en ”tydlig risk för att ett allvarligt brott mot EU:s värderingar” har ägt rum.


Mottagarländer kan inte stå ensamma

För många migranter riskerar sina liv över Medelhavet varje år. Italien och Grekland, EU-länderna som de flesta migranter når allra först, kan inte lämnas ensamma i detta, sade parlamentsledamöterna i en resolution på torsdagen som efterlyser ett effektivt system för omplacering och fördelning av migranter. I en debatt på tisdag anklagade parlamentsledamöter nationella regeringar att inte samarbeta tillräckligt aktivt i omplaceringen av flyktingar.


Inför den internationella dagen mot homofobi och transfobi den 17 maj debatterade parlamentsledamöterna förföljelserna av homosexuella män i Tjetjenien som ryska medier och människorättsorganisationer rapporterat om. En resolution beslutades som röstades igenom under torsdagen krävde en brådskande utredning i frågan av ryska myndigheter.


Minska och motverka matsvinn

De 88 miljoner ton mat som slösas bort varje år i EU utgör ett allvarligt socialt och miljömässigt problem och parlamentsledamöterna vill se att detta berg minska med 30 procent år 2025 och ytterligare 50 procent år 2030 av 2014 års nivå av livsmedelsslöseri.


Parlamentet förkastade för andra gången en föreslagen svartlista över länder som underlättar penningtvätt. Denna lista är framtagen av arbetsgruppen för finansiella åtgärder, och parlamentsledamöter vill att EU ska ha en "oberoende och autonom" process för att bedöma om enskilda länder har skattesystem som underlättar ekonomisk brottslighet.


Globaliseringens förlorare

Under onsdagen godkände parlamentet totalt 2 641 800 euro i arbetssökningsstöd till 821 tidigare Nokia ICT-arbetstagare i Finland för individuell vägledning och hjälp att finna nytt arbete.


De negativa effekterna av globaliseringen bör åtgärdas och fördelarna bör fördelas bättre till alla människor, uttryckte parlamentsledamöterna under tisdagen och noterade hur globaliseringen står ansvarigt för ökat tryck på jobb och löner, vilket i sin tur har bäddat för populismens återkomst till Europa. Läs mer om vad parlamentet tidigare har gjort i frågor som är kopplade till globaliseringen.