Debatt om läget i EU: Dags att granska hur långt vi kommit  

 
 

Dela den här sidan: 

Vid debatten om läget i EU, onsdagen den 12 september kl 9, blickar ledamöterna tillbaka på vad EU uppnått och vad som återstår.

I september debatterar ledamöterna läget i unionen med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker 

 Så följer du den på nätet och diskuterar på sociala medier.

Den årliga debatten om hur situationen ser ut i den Europeiska unionen är ett tillfälle för ledamöterna att granska EU-kommissionens arbete och planer framåt, samt att slå fast den framtida riktningen för EU. Årets debatt är särskilt viktig eftersom det kommer att vara den sista innan EU-valet i maj 2019 och tillträdet av en ny kommission.

Under debatten kommer inte kammaren bara att utvärdera vad som under de senaste åren levererats till EU-invånarna, utan också slå an tonen för de kommande fem åren genom att diskutera framtida utmaningar, och hur EU bör tackla dem.

Evenemanget inleds med ett anförande av kommissionsordförande Jean-Claude Juncker, som utvärderar det senaste året och berättar om planerna för det kommande. Anförandet följs av en debatt med ledamöterna, som redogör för sin syn om vilka EU:s prioriteringar bör vara.

Bland frågorna som diskuterades vid förra årets debatt fanns försvar, säkerhet, laglig migration, internationell handel, social jämlikhet och hur man kan stärka EU:s budgetförmåga, och det demokratiska beslutsfattandet. Läs mer i vårt pressmeddelande från förra årets debatt.

Live-bevakning
Du kan följa debatten live via webben antingen via vår webbplats här, eller via EbS, Europe by Satellite här.

Facebook
Debatten om läget i EU kommer att webbsändas live den 12 september på parlamentets Facebook-sida.

Ledamöternas perspektiv
Läs mer om vad ledamöterna har att säga i sociala medier om läget i EU via vår applikation  EP Newshub.

Twitter
Dessutom kan du få nyhetsuppdateringar live på svenska via Twitter här och här. Delta i diskussionen på nätet med hashtaggen #SOTEU.  

Audiovisuellt material
Du kommer att kunna ta del av omfattande audiovisuellt material från parlamentet här

Parlamentets roll
Debatten om läget i EU handlar om att tillgodose öppenhet såväl som ansvarsutkrävande. Debatten går av stapeln varje år under höstens första plenarsession i september.

Som EU:s enda direktvalda institution är Europaparlamentet folkets röst på europeisk nivå. För första gången fick väljarna vid det senaste EU-valet 2014 inflytande över vem som skulle bli nästa ordförande i EU-kommissionen. Förändringen gav parlamentet en större roll för att fastställa EU:s politiska dagordning.

Inom mindre än ett år, kommer hundratals miljoner européer att välja ett nytt Europaparlament och avgöra vem som kommer att leda nästa EU-kommission. Framtidens Europa är i deras händer. Läs mer det kommande EU-valet i vårt presskit.

Engagera dig
Vill du hjälpa till att öka kännedomen om det kommande EU-valet nästa år, besök och anmäl dig på:
https://www.denhärgångenröstarjag.eu