Europaparlamentets interna regler: ledamöter ska redovisa möten med lobbyister 

 
 

Dela den här sidan: 

Ledamöter som har en ledande roll i författandet och förhandlandet av lagförslag ska tvingas redogöra för vilka de möter enligt de nya ändringarna i Europaparlamentets arbetsordning.

Nya regler för europaparlamentarikernas arbetsordning. 

Den 31 januari röstade parlamentariker för att ändra de regler som bestämmer hur Europaparlamentet fungerar. De lade till en text som ska säkra öppenheten för de möten som hålls mellan ledamöter som är involverade i förberedandet av specifika lagförslag å ena sidan, och representanter för organisationer som kan ha nytta av eller förlora på lagstiftningen å andra sidan.

Kammaren beslutade att när ledamöter har rollen som föredraganden, skuggföredraganden eller utskottsordföranden kommer de vara tvungna att publicera sina schemalagda möten med intresserepresentanter på Europaparlamentets hemsida.

Övriga ledamöter uppmuntras också att publicera information om sådana möten på hemsidan.

– De uppdaterade reglerna kommer att hjälpa parlamentet att bli öppnare, mer transparent, och därmed ansvarigt inför sina medborgare, sade brittiske Richard Corbett (S&D) som har författat parlamentets betänkande.

Vad gör föredraganden, skuggföredraganden och utskottsordföranden? 
  • En föredragande är en ledamot som utarbetar förslag på kammarens ställning i en viss fråga. Föredraganden presenterar inte bara sin syn på ämnet ifråga utan försöker också finna tillräckligt politiskt stöd inom parlamentet. 
  • Skuggföredraganden följer ett betänkandes utveckling som representant för en politisk grupp och försöker att nå en kompromiss om respektive utskottstext och sedan för och i och med omröstningen i plenum. 
  • Föredraganden och utskottsordföranden är även involverade i förhandlingar med rådet och Europeiska kommissionen för att nå en överenskommelse för den slutliga lagtexten. 

Nya insatser för öppenhet på EU-nivå

Parlamentet har förhandlat med Europeiska kommissionen och rådet om att stärka Öppenhetsregistret, ett offentligt register över lobbyister som samtalar med EU-institutioner. De ledamöter som leder förhandlingarna, konstitutionsutskottets ordförande Danuta Hübner (EPP, Polen) och parlamentets vice talman Sylvie Guillaume (S&D, Frankrike), uttryckte förhoppningar om att den nya arbetsordningen kommer att möjliggöra att samtalen som varit på sparlåga de senaste månaderna kan komma vidare.

– Goda nyheter! En majoritet av parlamentet stöder de åtgärder som görs för att förbättra öppenheten i den lagstiftande arbetsordningen. Förhandlingarna om Öppenhetsregistret måste återupptas nu. Tiden är begränsad, twittrade Sylvie Guillaume.

– Nu ligger bollen hos kommissionen. Vi behöver slutföra Öppenhetsregistret innan slutet på vår mandatperiod, skrev Danuta Hübner.