Missbruk av personuppgifter i EU-valskampanjen ska straffas 

 
 

Dela den här sidan: 

Ledamöter vill skydda den demokratiska debatten i EU-valet genom att införa straffavgifter för EU-partier och stiftelser som missbrukar personuppgifter i sina politiska kampanjer.

Användandet av personuppgiter i EU-valskampanjen ©AP images/European Union-EP 

Mer än två tredjedelar (67%) av internetanvändarna i EU och 65% av användarna i Sverige är bekymrade över att personliga uppgifter på nätet används för att rikta in de politiska budskap som de ser och på så vis underminera fri och rättvis konkurrens mellan alla politiska partier. EU har satt in åtskilliga åtgärder för att skydda våra data och arbetar för att säkerställa att EU-valet inte förvrängs genom missbruket av EU-väljarnas personliga uppgifter.

– Särskilt efter dataskyddsskandalen med Facebook och Cambridge Analytica är folk mer medvetna om användandet av personliga uppgifter. Den här förordningen är ett viktigt steg mot att återställa medborgarnas tillit till EU och demokratiskt deltagande som helhet, förklarade medföredragande Rainer Wieland (EPP, Tyskland).

Inför EU-valet den 23 till 26 maj 2019, är nya regler för att avråda och avskräcka europeiska politiska partier vars medlemmar medvetet åsidosätter dataskyddet för att påverka utfallet av val är under beaktning. Kammaren antog bestämmelserna den 12 mars.

Sänder ut en tydlig signal

– Jag tror inte att något parti eller någon stiftelse kommer riskera att missbruka personliga uppgifter från EU-medborgare för egen vinning. Det är hursomhelst vårt ansvar att stärka förfarandet kring överträdelser och sanktioner för att sända ut en mycket tydlig signal till de fåtal individer eller grupper som skulle kunna lockas av att inte spela enligt reglerna, sade medföredragande Mercedes Bresso (S&D, Italien).

Europeiska politiska partier 
  • Ett politiskt parti på europeisk nivå består av nationella partier och personer, och är representerat i flera medlemsstater. 
  • Nationella partier ställer upp i valet till Europaparlamentet, men de är ofta knutna till ett europeiskt politiskt parti och efter valet ansluter de sig till en politisk grupp i EP tillsammans med likasinnade partier från samma politiska familj. 

Hur de nya reglerna skulle fungera:

  • Bevakningen av valen på nationell nivå sköts av lokalt ansvariga datskyddsmyndigheter
  • Europeiska politiska partier arrangerar kompletterande kampanjer på europeisk nivå inklusive för de som gäller huvudkandidater (Spitzenkandidaten)
  • Om en nationell bevakningsmyndighet anser att en överträdelse har ägt rum, kommer den att informera Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Denna myndighet avgör sedan vilket straff som erläggs.

Nästa steg

Rådet antog de nya bestämmelserna den 19 mars 2019. De nya reglerna kommer att vara bindande och direkt tillämpbara i alla medlemsstater den dag förodningen publiceras i EU:s officiella tidning.