Europaparlamentets valperiod 2014-2019: fakta och siffror 

 
 

Dela den här sidan: 

Hur var valperioden för europaparlamentarikerna 2014 till 2019? Ta del av några intressanta uppgifter om den gångna valperioden inför EU-valet i maj.

Fakta och siffor om Europaparlamentet 2014-2019 

Visste du att mindre än hälften av de ledamöter som påbörjade mandatperioden 2014 var nya? Hela 51,5 procent hade varit europaparlamentariker tidigare. Grekland toppade den ”nya” listan med sina 90,5 procent ledamotsdebutanter.

Andelen kvinnliga ledamöter sjunker

I början av valperioden var 36,9 procent kvinnor, vilket minskade något till 36,5 procent i slutet av mars 2019.

Snittåldern på ledamöterna i mars 2019 låg på 55 år medan den inledningsvis av valperioden var på 53 år. Mellan juli 2014 och mars 2019 hade 108 ledamöter slutat, 43 gått i pension, sex dött och 59 hade gått till andra jobb.

Längre plenarsessioner

Plenarsammanträden, då ledamöter röstar om lagstiftning och diskuterar olika ämnesfrågor, är europaparlamentarikernas kärnverksamhet. Under 2009 till 2014 års valperiod utgjorde plenarsessionerna 260 dagar och hela 2160 timmar. Från juli 2014 till december 2018 hade parlamentarikerna i jämförelse hunnit med 255 sessionsdagar och sammanlagt 2187 timmar i plenum.

Antalet omröstningar gick upp från 23 553 (under föregående valperiod) till mer än 27 000 i slutet av 2018.

Europaparlamentet i siffror (juli 2014-december 2018) 
  • 2 134 texter antagna i plenum, varav 708 rättsakter 
  • 552 offentliga utfrågningar ledda av parlamentsutskott 
  • 6 880 mottagna framställningar från medborgare 
  • nästan 1,6 miljoner personbesök i parlamentets kammare 

Stiftandet av nya lagar: så lång tid tar det

Lagar förelås av EU-kommissionen och måste godtas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd innan de kan träda ikraft. Parlamentarikerna förhandlar med EU-ländernas regeringar för att finna överenskommelser om en slutlig lagtext. Beroende på hur svåra förhandlingarna är så kan det bli upp till tre behandlingar i både parlamentet och Europeiska unionens råd.

De flesta rättsakterna under nuvarande period antogs efter den första behandlingen, med ett snitt på 18 månader. I de fall då rättsakter behövt en andra behandling stiger motsvarande siffra till 39-40 månader.

Politiska partier på nationell och europeisk nivå

Nationella politiska partier tävlar om utrymmet i EU-valet, men så fort de framröstade ledamöterna kommer till parlamentet så får de del av multinationella politiska grupper. Antalet politiska grupper i Europaparlamentet har varit ganska lika under åren. Mellan 2004 och 2014 fanns det sju grupper och siffran under den senaste valperioden steg still åtta.

Antalet representanter från politiska partier på nationell nivå har hursomhelst sett en stadig tillväxt. Under 2004 till 2009 fanns det parlamentariker från 168 nationella partier, i början av nuvarande mandatperiod hade siffran stigit till 191 och i slutet av mars 2019 fanns det ledamöter från 232 nationella partier.