EU-valet 2019: vad är nästa steg? (nyhetsgrafik) 

 
 

Dela den här sidan: 

Vad händer efter den 26 maj då det nya Europaparlamentet har valts? Läs mer om nästa steg i nyhetsgrafiken.

Så går valet av toppkandidater och kommissionen till 

Mellan den 23 och 26 maj kommer röstberättigade i EU att välja de 751 ledamöter som ska representera våra intressen. Det kommer därefter att vara upp till ledamöterna att välja nästa ordförande i EU-kommissionen och dennes team.

Toppkandidater i kamp om kommissionsordförandeposten
Europeiska politiska partier har valt sina respektive toppkandidater för posten som ordförande i EU-kommissionen. Efter valet, baserat på resultatet, kommer EU-ländernas ledare att föreslå en kandidat till kommissionsordförande. Parlamentet har sagt att det inte kommer att acceptera en kandidat som inte har deltagit i toppkandidatprocessen. Parlamentet kommer att rösta om den nya ordföranden i juli.

Sedan är det upp till medlemsländerna att föreslå kommissionärerna, i samarbete med den nya kommissionsordföranden.

De nominerade kommissionskandidaterna kommer att utsättas för granskning av de parlamentsutskott som ansvarar för deras respektive ansvarsområden, innan kammaren röstar om huruvida kommissionen i sin helhet ska godkännas eller inte.

Den nya kommissionen beräknas tillträda den 1 november.

EU-valet 2019: vad är nästa steg?