Debatt om EU-kommissionens ordförandeskap: toppkandidat Frans Timmermans (Europeiska socialdemokraterna) 

 
 

Dela den här sidan: 

Frans Timmermans kommer att vara en av toppkandidaterna till ordföranderollen för Europeiska kommissionen och deltar i en webbsänd debatt live i Europaparlamentet, Bryssel, den 15 maj.

Frans Timmermans 

Om Timmermans

Namn: Frans Timmermans

Europeiskt politiskt parti: Europeiska socialdemokraterna (PES)

Nationalitet: nederländsk

Ålder: 58

Bakgrund: 2014 - förste vice ordförande för EU-kommissionen

2012 - 2014 - Nederländernas utrikesminister

2007 - 2010 - Nederländernas Europaminister

1998 - 2007 - parlamentariker i Nederländerna

1985 - examen i franska språket och fransk litteratur, Radbouduniversitetet (Nederländerna)

Om debatten

Politiska partier presenterar kandidater till rollen som ordförande för den europeiska kommissionen inför EU-valet. Toppkandidaten, som nomineras av rådet, och som lyckas vinna en majoritet i kammaren, kommer genom en omröstning i Europaparlamentet att väljas till ordförande för EU-kommissionen.

Systemet med att de politiska partierna utser sina toppkandidater användes för första gången 2014 då nuvarande EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker valdes in.

Ordförandedebatten - EU-valet 2019 den 15 maj kl. 21.00 - är en möjlighet att upptäcka var toppkandidaterna står i en rad olika frågor.

Några politiska partier har nominerat fler än en toppkandidat, men har utsett en kandidat att representera dem i debatten.

Tre journalister kommer att moderera debatten. Talarordningen har lottats fram.

Europeiska socialdemokraterna samarbetar med S&D-gruppen i Europaparlamentet.