Debatt om EU-kommissionens ordförandeskap: toppkandidat Ska Keller (Europeiska gröna partiet) 

 
 

Dela den här sidan: 

Ska Keller kommer att vara en av toppkandidaterna till befattningen som ordförande för Europeiska kommissionen och deltar i en webbsänd debatt live i Europaparlamentet, Bryssel, den 15 maj.

Ska Keller 

Om Keller

Name: Ska Keller

Europeiskt politiskt parti: Europeiska gröna partiet

Nationalitet: tysk

Ålder: 37

Bakgrund: 2017 - delat ordförandeskap i Den gröna/EFA-gruppen

2009 - Europaparlamentariker

2010 - Masterexamen i islamiska studier, turkologi och judiska studier från Fria universitetet i Berlin

Om debatten

Politiska partier presenterar kandidater till rollen som ordförande för den europeiska kommissionen inför EU-valet. Toppkandidaten, som nomineras av rådet, och som lyckas vinna en majoritet i kammaren, kommer genom en omröstning i Europaparlamentet att väljas till ordförande för EU-kommissionen.

Systemet med att de politiska partierna utser sina toppkandidater användes för första gången 2014 då nuvarande EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker valdes in.

Ordförandedebatten - EU-valet 2019 den 15 maj kl. 21.00 - är en möjlighet att upptäcka var toppkandidaterna står i en rad olika frågor.

Några politiska partier har nominerat fler än en toppkandidat, men har utsett en kandidat att representera dem i debatten.

Tre europeiska journalister kommer att moderera den livesända debatten. Talarordningen har lottats fram.

Europeiska gröna partiet har nominerat två toppkandidater. Den andre är Bas Eickhout från Nederländerna. Efter att ha studerat kemi och miljövetenskap blev han forskare på den nederländska miljöutvärderingsbyrån (MNP) och har varit europaparlamentariker sedan 2009.

Det europeiska gröna partiet samarbetar med Den gröna/EFA-gruppen i Europaparlamentet.