Prioriteringar för Europaparlamentets grupper: S&D-gruppen 

 
 

Dela den här sidan: 

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet är den näst största gruppen i Europaparlamentet.

Omkring 200 miljoner européer deltog i EU-valet i maj för att välja de ledamöter som skulle representera dem i det nya Europaparlamentet under de närmaste fem åren. Ledamöterna är indelade i sju grupper efter politisk tillhörighet. Se mer om varje grupps prioriteringar i vår videoserie.


S&D, Europeiska socialdemokratiska partiets grupp i parlamentet, är den näst starkaste politiska kraften i Europaparlamentet med 152 ledamöter. Det är också en av de äldsta politiska grupperna i parlamentet och har varit företrädd sedan det första direktvalet 1979.

Ledamöter från 26 EU-medlemsstater tillhör gruppen. De enda EU-länder som inte är representerade i S&D är Tjeckien och Irland.

Iratxe García Pérez valdes till ordförande för S&D-gruppen i juni 2019. Hon har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 2004. Gruppen har nio vice talmän.

Gruppen har en tydlig proeuropeisk profil och fokuserar på sociala frågor, bland annat jämlikhet och kampen mot klimatförändringarna.

3 av Europaparlamentets 14 vice talmän tillhör S&D-gruppen, och även 4 av de 20 ordförandena i parlamentets utskott.