Europaparlamentets grupper – prioriteringar: De gröna/Europeiska fria alliansen 

 
 

Dela den här sidan: 

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen är Europaparlamentets fjärde starkaste politiska kraft.

Omkring 200 miljoner unionsmedborgare deltog i EU-valet i maj för att välja de ledamöter som skulle företräda dem i det nya Europaparlamentet under de närmaste fem åren. Ledamöterna är indelade i sju grupper efter politisk tillhörighet. Se mer om varje grupps prioriteringar i vår videoserie.

Gruppens engelska namn är Greens/EFA group och på franska heter den Verts/ALE. I gruppen ingår ledamöter från miljöpartier, piratpartier och regionala partier samt oberoende ledamöter. Gruppen bildades 1999.

Antalet röster på gruppen ökade i det senaste valet, och den har nu 74 mandat, vilket gör den till den fjärde största politiska gruppen i Europaparlamentet. Ledamöterna i gruppen kommer från 16 EU-länder.

Gruppen har två medordförande: Ska Keller, en tyska som valdes till ledamot av Europaparlamentet redan 2009 och som är medordförande sedan 2016, och Philippe Lamberts, en belgare som även han tog plats i Europaparlamentet 2009 och som är medordförande sedan 2014. Gruppen har sju vice ordförande.

Gruppens fokus ligger på miljö och på social rättvisa - de vill motverka klimatförändringarna genom en fullständig övergång till miljövänlig energi och garantera mänskliga rättigheter och jämlikhet för alla.

Två av Europaparlamentets 14 vice-talmän är medlemmar i gruppen de Gröna/Europeiska fria alliansen, liksom två av 20 ordförande för parlamentets utskott.