Europaparlamentets grupper – prioriteringar: Identitet och demokrati 

 
 

Dela den här sidan: 

Gruppen Identitet och demokrati (ID) är en ny grupp och den femte största i Europaparlamentet.

Omkring 200 miljoner unionsmedborgare deltog i EU-valet i maj för att välja de ledamöter som skulle företräda dem i det nya Europaparlamentet under de närmaste fem åren. Ledamöterna är indelade i sju grupper efter politisk tillhörighet. Se mer om varje grupps prioriteringar i vår videoserie.


Gruppen Identitet och demokrati (ID) bildades för att ta plats i Europaparlamentet under innevarande valperiod som en efterföljare till Gruppen Nationernas och friheternas Europa (ENF). Gruppen består av 73 ledamöter, vilket gör den till den femte största politiska kraften i Europaparlamentet.

I gruppen ingår ledamöter från nio olika länder, och majoriteten av ledamöterna kommer från det italienska partiet Lega Nord, det franska Rassemblement National och det tyska Alternativ för Tyskland.

Marco Zanni (Italien) valdes till gruppens ordförande i juli 2019. Detta är hans andra mandatperiod som ledamot av Europaparlamentet. Gruppen har två vice ordförande.

ID-gruppen säger att dess fokus ligger på att skapa jobb och tillväxt, öka säkerheten och motverka olaglig invandring samt göra EU mindre byråkratiskt.

Ingen av ledamöterna i gruppen har någon befattning som vice-talman i Europaparlamentet eller ordförande för något av parlamentets utskott.