Parlamentslivet i färg 

 
 

Dela den här sidan: 

Den färgglada parlamentskalendern visar vad som händer  

Rött..blått..rosa..turkos..det handlar inte om regnbågen utan om färgerna i kalendern som visar parlamentsaktiviteterna för de nyvalda ledamöterna. Läs vår guide om vad färgerna betyder.

Blått – de politiska grupperna

Under de veckor som är blåmarkerade träffar ledamöterna de övriga medlemmarna i sin respektive politiska grupper. I de politiska grupperna sitter ledamöter som kommer från olika nationella politiska partier, men som delar politisk syn. 25 olika ledamöter från åtminstone 7 olika medlemsländer behövs för att bilda en politisk grupp.

Under de politiska gruppernas möten diskuterar ledamöterna sina ställningstagande om föreslagen lagstiftning, som ska debatteras och röstas om i kammaren. De granskar betänkandena från parlamentsutskotten, bordlägger ändringar och enas om gruppens ställningstagande.

Rosa – Dags för utskottsmöte

Varje ledamot arbetar i ett eller flera parlamentsutskott, vilka arbetar med ett eller flera politikområden, allt från utrikesfrågor till ekonomi, jämställdhet, utbildning och kultur.

Under de ”rosa” veckorna möts ledamöterna från olika politiska grupper i utskotten och diskuterar i detalj förslag till lagstiftning, förslag till ändringar, tar ställning till kommissions- och rådsförslag och formulerar betänkanden som ska presenteras i kammaren.

Rött – Månadens höjdpunkt

Allt arbetet kulminerar under parlamentets sessionsveckor i Strasbourg, eller i Bryssel. Plenarsessionerna, som är rödmarkerade i kalendern, är skådeplatsen för ledamöternas debatt om viktiga frågor, där de fattar de stora besluten genom omröstning, där de antar, ändrar eller avvisar lagstiftning.

I juli i år hålls viktiga plenarsessioner. Den första som var den konstituerande, valdes talman, vice-talmän och andra nyckelpositioner i det nya Europaparlamentet. Under den andra sessionen förväntas valet av EU-kommissionens ordförande bli den hetaste frågan på dagordningen.

Turkos – Utanför parlamentet

Under de turkosfärgade veckorna är parlamentarikerna verksamma utanför Europaparlamentet. De arbetar antingen i sitt hemland, i sin valkrets, där de kommer i närmare kontakt med sina väljare, eller i parlamentsdelegationerna, som ansvarar för att underhålla relationerna med länder utanför EU.