Gruppernas prioriteringar: Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster  

 
 

Dela den här sidan: 

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster, som står till vänster på den politiska skalan, är den minsta aktören i Europaparlamentet.

Omkring 200 miljoner européer deltog i EU-valet i maj för att välja de ledamöter som skulle representera dem i det nya Europaparlamentet under de närmaste fem åren. Dessa ledamöter är indelade i sju grupper efter politisk tillhörighet. Se mer om varje grupps prioriteringar ges i vår videoserie.

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL) inrättades 1995 och är en allians med socialistiska och kommunistiska partier. Gruppen har 41 ledamöter, vilket gör den till den minsta gruppen i det nuvarande Europaparlamentet. Dess ledamöter representerar 14 EU-länder.

GUE/NGL har två nya medordförande: Frankrikes Manon Aubry, som tillträder för första gången som ledamot av Europaparlamentet, och Martin Schirdewan (Tyskland), ledamot av Europaparlamentet sedan 2017. Gruppen har dessutom fyra vice ordförande.

Gruppen står för frågor såsom klimaträttvisa, skatterättvisa och arbetstagarrättigheter samt genomförandet av mänskliga rättigheter.

En av 14 vice talmän för Europaparlamentet är GUE/NGL-ledamot, liksom även en av de 20 ordförandena för parlamentets utskott.