Alla prioriteringar 

Senaste prioriteringar 

TST EE19 banner        
Prioritering 

Prioritering 
EU-val 
23-26 maj 

I EU-valet den 23-26 maj sade EU-medborgarna, med det högsta valdeltagandet på 20 år, sin mening om vilken riktning de vill att EU ska ta för de kommande fem åren.

Se även: