Dela den här sidan: 

Artiklar 

Euro-sedlar        

Ledamöterna godkände med stor majoritet avtalet med medlemsländerna om EU:s budget för nästa år vid plenarsessionen i Bryssel den 1 december. Överenskommelsen som fick klartecken, med 438 röster för, 194 röster mot, och 7 nedlagda röster, innebär bland annat extra finansiering till Parlamentets prioriterade frågor, såsom jobb för unga, infrastrukturprojekt och migration.

President Schulz signs the Budget for 2017_        
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

I nästa års budget har parlamentet säkrat bättre stöd till arbetslösa ungdomar och ytterligare medel till nyckelinitiativ som hjälper små- och medelstora företag, transportinfrastrukturprojekt, forskningsprojekt och studentrörligheten i Erasmus +. De preliminära siffrorna är 157,8578 miljarder euro i åtagandebemyndiganden och 134,49 miljarder euro i betalningsbemyndiganden.

Pressmeddelande 

MEPs have fought for and obtained better support for unemployed youngsters and additional funds to boost key initiatives supporting SMEs, transport infrastructure projects, research and Erasmus+ student mobility. The provisional deal on the EU Budget 2017 with the Council was reached in the early hours of Thursday. After Budget MEPs and Council have formally endorsed the agreement, the new EU budget will be voted in plenary in December.

Slutliga siffror 
  • Åtaganden: 157,86 miljarder euro 
  • Betalningar: 134,49 miljarder euro 

Artiklar 

Budget illustration photo ©AP Images/ European Union-EP        
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

På onsdagen antog parlamentet sin ståndpunkt till EU:s budget för 2017. Ledamöterna kräver också mer pengar, bland annat för att hjälpa fler ungdomar inom unionen att skaffa sig ett jobb, för att skjuta på den ekonomiska tillväxten, samt för att hjälpa tredjeländer som kämpar med den pågående flyktingkrisen. Parlamentet röstade också för att minska de nedskärningar som rådet vill se i budgeten.

Fingrar pekar på dokument ©AP Images/ European Union-EP        

Ledamöterna röstar den 26 oktober om sin ståndpunkt för 2017 års EU-budget och revidering av den fleråriga finansieringsramen 2014-2020. På eftermiddagen kommer Revisionsrätten att presentera sin bedömning av om 2015 års budget genomfördes korrekt. Då det inte alltid är lätt att förstå EU-budgetterminologin. Läs vår korta ordlista där vi försöker bena ut begreppen.

Nyhetsgrafik över budgetprocessen        

I veckan kommer ett antal parlamentsutskott att rösta om sina yttranden om budgetprioriteringarna för nästa år. På onsdagen den 31 augusti kommer ledamöterna i budgetutskottet att diskutera rådets ståndpunkt om EU-budgeten 2017. Europaparlamentets kammare kommer att rösta om parlamentets ståndpunkt i slutet av oktober. Kolla in vår nyhetsgrafik för stegen i budgetprocessen.

De flesta ledamöterna tycker att det behövs en reform av EU:s budget för att garantera mer transparens och effektivitet.        

EU:s budget har i åratal kritiserats för att vara alltför beroende av medlemsstaternas bidrag och för att inte vara tillräckligt flexibel när oväntade kriser uppkommer. Parlamentets ledamöter diskuterade frågan den 7–8 september med sina nationella motsvarigheter under en konferens om hur EU:s budget ska finansieras. De flesta panelmedlemmarna var överens om att det behövs en reform för att garantera mer transparens och effektivitet.

Ursprungliga ståndpunkter 
  • Kommissionen: åtaganden 157,7 miljarder euro, betalningar 134,9 miljarder euro  
  • Rådet: åtaganden 156,38 milljarder euro, betalningar 133,79 miljarder euro 
  • Parlamentet: åtaganden 161,8 miljarder euro, betalningar 136,8 miljarder euro 

Artiklar