Brexit och EU:s budget: Hur mycket ska Storbritannien fortsätta betala EU 

 
 

Dela den här sidan: 

Att komma överens om Storbritanniens och Nordirlands finansiella skyldigheter har visat sig vara en av de känsligaste frågorna i de pågående Brexitförhandlingarna.

Hur mycket Storbritannien ska fortsätta betala EU är en av de utstående frågorna i Brexitförhandlingarna ©AP Images/European Union-EP 

Som EU-land  har Storbritannien åtagit sig vissa skyldigheter, exempelvis rörande EU:s långtidsbudget, även benämnd dess fleråriga finansieringsram. När landet nu lämnar EU är utmaningen i förhandlingarna om landets utträde ur EU och parternas framtida relationer, att beräkna vilka dessa åtaganden är.

Detta påverkar allt från investeringar i forskning och infrastruktur till utvecklingsbistånd och pensioner för brittiska EU-tjänstemän.

Så påverkar det brittiska utträdet EU:s budget

Storbritanniens beslut att lämna unionen påverkar även framtida EU-budgetar då färre medlemsländer kommer att bidra. Läs vår intervju med Jens Geier, som är den ledamot som förhandlade å parlamentets vägnar om huvuddelen av EU:s budget för 2017, om vilken inverkan Brexit redan har haft.

Ta reda på vad respektive medlemsland, inklusive Storbritannien, för närvarande bidrar till EU:s budget, i vår interaktiva nyhetsgrafik.

En annan fråga handlar om hur mycket Storbritannien skulle bidra till EU:s budget i framtiden om landet vill få tillgång till EU:s inre marknad, tullunionen och andra EU-initiativ.

Parlamentets ståndpunkt

I parlamentets ståndpunkt som godkändes den 5 april 2017 underströk ledamöter att om Storbritannien vill bli medlem på den inre marknaden och i tullunionen, måste landet acceptera allmänna budgetbidrag.

De påpekade också att Storbritannien också måste uppfylla alla sina juridiska, finansiella och budgetära förpliktelser, inklusive åtaganden under den nuvarande fleråriga finansieringsramen fram till och även efter datumet för utträdet.

Den godkända ståndpunkten fungerar som riktlinjer för de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Parlamentet spelar en nyckelroll för att besluta om resultaten av dessa samtal.