Dela den här sidan: 

Kammaren ska rösta om parlamentets position om Brexitförhandlingarna den tredje oktober i Strasbourg ©Pixabay/DanielDiazBardillo(CC0) 

Under de fyra första förhandlingsomgångarna om Brexit mellan EU och Storbritannien har det inte gjorts tillräckliga framsteg inom EU:s prioriteringsområden.

Europeiska rådet bör slå fast att ”väsentliga framsteg” hittills inte gjorts inom ramen för EU:s tre prioriteringsområden i förhandlingarna - värna medborgares rättigheter, få klarhet i vad Storbritannien ska betala för att få lämna EU och lösa gränsproblematiken mellan Irland och Nordirland - såvida det inte sker ett stort genombrott i den femte förhandlingsomgången. Det framgår av ett utkast till resolution som godkändes av parlamentets talmanskonferens (talmannen och de politiska gruppledarna) på torsdagen.

Utkastet, som utarbetats av parlamentets Brexitstyrgrupp, väntas debatteras och röstas i genom av kammaren på tisdag.

- Vi välkomnar premiärminister Mays konstruktiva inställning i hennes senaste tal i Florens. Europaparlamentets absoluta prioritet är att skydda medborgarnas rättigheter. EU-utträdesavtalet bör bibehålla alla rättigheter som medborgare för närvarande åtnjuter, som de definieras i EU:s lagar. Ytterligare garantier om att EU:s lagar kommer att respekteras fram till att Storbritannien faktiskt lämnar EU är också av största vikt för att snabbt kunna avsluta de första faserna i förhandlingarna, sa parlamentets talman Antonio Tajani (EPP, IT).

- Premiärminister May öppnade dörren för framsteg i hennes senaste tal i Florens den 22 september, till exempel när det gäller Europadomstolens roll. Men vi vill att den brittiska regeringen klargör fler aspekter. Vi väntar fortfarande på svar på vitala frågor, till exempel på hur Nordirland ska kunna förbli medlem av tullunionen och hur vi ska kunna förhindra en ”hård gräns” på ön. När det gäller medborgarnas rättigheter och den ekonomiska uppgörelsen väntar vi på konkreta svar på de förslag som tagits fram av EU:s förhandlare, sa parlamentets samordnare för Brexitfrågor Guy Verhofstadt (ALDE, BE).

Snabba fakta

Kammaren väntas debattera utkastet till resolution med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och EU:s chefsförhandlare för Brexit Michel Barnier på tisdag. När den har röstats i genom av kammaren kommer texten att utgöra parlamentets ståndpunkt inför EU-toppmötet i Bryssel den 20 oktober, då EU:s stats- och regeringschefer ska utvärdera framstegen i Brexitförhandlingarna.

För att det slutgiltiga avtalet om ett EU-utträde ska träda i kraft måste det godkännas av Europaparlamentet.