Dela den här sidan: 

Artiklar 

EuroparlTV-video        

Barn spenderar dagligen timmar på nätet, och när de gör det, möter de ofta videoinslag som innehåller såväl våld som hatpropaganda. För parlamentet är bättre skydd av minderåriga en av dess främsta prioriteringar när EU:s regler på området ska uppdateras. På tisdagen, den 25 april, godkände kulturutskottet sin ståndpunkt om den föreslagna förändrade lagstiftningen. Hur mycket tid spenderar egentligen barn på nätet? Och hur kan de skyddas från skadligt innehåll? Svaren hittar du i vår video.

Tecknat moln på dataskärm©BELGA_Zoonar_N_Menijes        

Varje dag använder 315 miljoner européer internet. För att se till att de digitala möjligheterna kan stimulera tillväxt och skapa jobb, presenterade EU-kommissionen 2015 sin strategi för den digitala inre marknaden. Därutöver har parlamentet och rådet enats om att förbjuda roamingavgifter 2017, och att garantera likabehandling av internettrafik. Den 25 maj diskuterar ledamöterna i kammaren nya kommissionsförslag för att stimulera e-handel. Inför debatten, kolla vår ordlista.

Artiklar 

Från och med 15 juni 2017 kan du ringa, skicka textmeddelanden och surfa på Internet i hela EU till samma kostnader och villkor som i ditt hemland.        

Från och med den 15 juni kan européerna använda sina telefoner i vilka EU länder som helst och betala lika mycket som de skulle gjort på hemmaplan eftersom roamingavgifterna nu upphör.

Bildcollage med talarna        

Att ta bort hindren på nätet och att dra nytta av den digitala ekonomin var frågorna på dagordningen när ledamöter debatterade EU:s digitala inre marknad med kommissionens vice- ordförande Andrus Ansip på majsessionens andra dag i Strasbourg. EU-kommissionen sin strategi den 6 maj. Europaparlamentet kommer att svara med ett initiativbetänkande gemensamt förberett av flera utskott. Den digitala inre marknaden kommer också att vara på Europeiska rådets dagordning den 25-26 juni.

Vy över Paris ©BELGA_EASYFOTOSTOCK        

Ska människor ha rätt att skapa och sprida bilder och foton på offentliga byggnader? Vad händer med upphovsrätten? Den så kallade panoramafriheten finns redan i vissa EU-länder, men ledamöter tar nu ställning till om den bör utvidgas till att gälla alla medlemsländer, eller om den ska förbjudas överallt. Inför att frågan ska debatteras den 9 juli, frågade vi två ledamöter med olika syn, varför det är bra eller dåligt.

Artiklar 

Slut på roamingavgifter - datum, priser och andra fakta.        

På onsdagsmorgonen röstade parlamentets industriutskott ja till ett preliminärt avtal om att ta bort roamingavgifterna - de extra avgifter man får betala när man ringer, sms:ar eller använder internet på mobilen utomlands - från och med 15 juni 2017. Det var parlamentets och rådets förhandlare som enades detta vid informella förhandlingar 29-30 juni. Läs mer nedan.

Nätverkskabel ©AP images/European Union - EP        

Nätneutralitet har länge varit en av nyckelfrågorna när det gäller den framtida utvecklingen av internet. Det är principen att all trafik på nätet ska behandlas lika, oavsett innehållets art eller vilken plattform det handlar om. Ledamöterna ska debattera och rösta om förslag till förordning om nätneutralitet den 27 oktober under Strasbourgsessionen. Behandlingen följer efter en överenskommelse med EU-ländernas regeringar efter två år av förhandlingar. Kolla in vår bakgrund inför omröstningen.